diftar: ook voor scholen

Diftar

Op 1 juli treedt in het werkingsgebied van MIWA het diftarprincipe in voege. Vanaf dan zal het restafval gewogen worden en betaalt men per aangeboden gewicht afval.

Het diftarprincipe wordt ingevoerd met als doelstelling minder restafval te produceren in onze regio. De milieuprestatiedoelstelling inzake afval worden in onze werkingsgebied vandaag de dag niet behaald. Nog te veel recycleerbaar afval belandt in de restafval, waarna het in de verbrandingsoven terechtkomt. En dat is spijtig, want grondstoffen worden steeds schaarser en de verbranding van restafval kost handenvol geld.

Onderzoek toont aan dat de invoering van het diftarsysteem in een bepaalde regio, het restafvalcijfer er met minimum 25% doet dalen.

  

Waarom diftar voor scholen?

Scholen bouwen mee aan de toekomst, en dat is er hopelijk één zonder afval.

Door middel van het diftarprincipe, hopen we scholen te stimuleren om extra aandacht te besteden aan een coherent afvalbeleid en de productie van afval binnen de schoolmuren tot een minimum te herleiden.

Uiteraard wil MIWA scholen hierbij voldoende begeleiden. We hebben momenteel al een breed aanbod voor scholen, dat in de toekomst nog uitgebreid zal worden.

 

Hoe het afval aanbieden vanaf 1 juli?

Ook scholen zullen dan hun restafval aanbieden in diftarcontainers, uitgerust met chip. 

De meeste scholen maken nu al gebruik van een grijze 1100l-container om hun restafval aan te bieden bij de tweewekelijkse huis-aan-huis ophaling.

 

Tarieven

Scholen betalen per aangeboden kilogram het basistarief van € 0,18, ongeacht het aantal leerlingen en het aangeboden gewicht afval.

Zesmaandelijks krijgt de school een aanslagbiljet toegestuurd naar het opgegeven facturatieadres.

Per aangeboden container, betaalt men een aanbiedingskost van € 2,50.

  

Hoe een diftar-container aanvragen?

Indien je school reeds grijze 1100l-containers in zijn bezit heeft, zullen deze gechipt worden. Gelieve vóór 27 maart 2019 contact op te nemen met het gratis nummer 0800 11 398. We contacteren je nadien voor een afspraak.

Scholen die nog geen grijze 1100l-containers voor restafval in hun bezit hebben, kunnen deze vóór 27 maart 2019 gratis aanvragen via het gratis nummer 0800 11 398. De containers worden na afspraak geleverd op school. 

 

Sorteerrecipiënten voor scholen

MIWA biedt een breed scala aan recipiënten aan, om scholen te helpen een duidelijk sorteerbeleid te voeren op school. Meer info over deze recipiënten en hoe deze aan te vragen, vind je hier.

Wie goed sorteert, bespaart aanzienlijk op z'n afvalfactuur. Met de invoering van diftar, zal dit des te duidelijker worden.

Belangrijk hierbij te weten is dat de sorteerregels voor GFT onlangs werden uitgebreid en dat dit binnenkort ook zal gebeuren voor PMD.