diftar: ook voor scholen

Diftar

Op 1 juli 2019 trad in het werkingsgebied van MIWA het diftarsysteem in voege in de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster.

Op 1 januari 2020 zal ook de gemeente Temse starten met dit systeem. Vanaf dan zal het restafval gewogen worden en betaalt men per aangeboden gewicht afval.

Het diftarprincipe wordt ingevoerd met als doelstelling minder restafval te produceren in onze regio. De milieuprestatiedoelstellingen inzake afval worden in ons werkingsgebied vandaag de dag niet behaald. Nog te veel recycleerbaar afval belandt in de restafval, waarna het in de verbrandingsoven terechtkomt. En dat is spijtig, want grondstoffen worden steeds schaarser en de verbranding van restafval kost handenvol geld.

Onderzoek toont aan dat de invoering van het diftarsysteem in een regio, het restafvalcijfer er met minimum 25% doet dalen.

  

Waarom diftar voor scholen?

Scholen bouwen mee aan de toekomst, en dat is er hopelijk één zonder afval.

Door middel van het diftarprincipe, hopen we scholen te stimuleren om extra aandacht te besteden aan een coherent afvalbeleid en de productie van afval binnen de schoolmuren tot een minimum te herleiden.

Uiteraard wil MIWA scholen hierbij voldoende begeleiden. We hebben momenteel al een breed aanbod voor scholen, dat in de toekomst nog uitgebreid zal worden.

 

Hoe het afval aanbieden vanaf 1 juli 2019 (of vanaf 1 januari 2020)?

Vanaf 1 juli 2019 wordt het restafval in de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster enkel nog opgehaald in speciaal daartoe bestemde containers.

Vanaf 1 januari 2020 start ook de gemeente Temse met het diftarsysteem en zullen alle scholen op het grondgebied van Temse hun afval dienen aan te bieden in diftar-containers.

De diftarcontainers zijn uitgerust met chip, teneinde de scholen correct te kunnen factureren voor het geproduceerde afval.

 

Tarieven

Scholen betalen per aangeboden kilogram het basistarief van € 0,18, ongeacht het aantal leerlingen en het aangeboden gewicht afval.

Zesmaandelijks krijgt de school een aanslagbiljet toegestuurd naar het opgegeven facturatieadres.

Per aangeboden container, betaalt men een aanbiedkost, al naargelang het volume van de container:

  • 1100L: € 2,50
  • 240L: € 0,60
  • 120L: € 0,30
  • 40L: € 0,15

 

Hoe een diftar-container aanvragen?

Scholen kunnen hun containers gratis aanvragen via het gratis nummer 0800 11 398. De containers worden na afspraak geleverd op school. 

Indien scholen momenteel in het bezit zijn van grijze MIWA-containers voor restafval, zullen deze na afspraak worden opgehaald door MIWA. De containers moeten in dit geval leeg en gereinigd worden aangeboden.

 

Sorteerrecipiënten voor scholen

MIWA biedt een breed scala aan recipiënten aan, om scholen te helpen een duidelijk sorteerbeleid te voeren. Meer info over deze recipiënten en hoe deze aan te vragen, vind je hier.

Wie goed sorteert, bespaart aanzienlijk op z'n afvalfactuur. Met de invoering van diftar, zal dit des te duidelijker worden.

Belangrijk hierbij te weten is dat de sorteerregels voor GFT en PMD onlangs werden uitgebreid.