Veelgestelde vragen

Algemeen

De andere plastic voorwerpen bestaan uit zeer diverse types plastic en zijn vaak maar in kleine hoeveelheden beschikbaar. Plastic flessen en flacons zijn in voldoende grote hoeveelheden beschikbaar om te worden gerecycleerd en vormen een afvalstroom waarvan de samenstelling voldoende homogeen is. (bron: www.fostplus.be)

Borden, bakjes en schaaltjes uit aluminium kunnen opnieuw worden gesmolten en gerecycleerd. Aluminiumpapier is echter te dun, waardoor het in de ovens niet smelt, maar gewoon verbrandt. (bron: www.fostplus.be)

groene punt-logo

Het Groene Punt-logo op een verpakking betekent dat de onderneming die het product op de markt brengt financieel bijdraagt aan de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Het is daarmee ook meteen een bewijs dat de onderneming in kwestie zich engageert voor het milieu in het algemeen.

Misvattingen

  • Het Groene Punt is geen sorteerinstructie.
  • Het Groene Punt is geen garantie dat de verpakking waarop het logo gedrukt is, selectief ingezameld en/of gerecycleerd zal worden.
  • Het Groene Punt betekent niet dat de verpakking uit gerecycleerde materialen bestaat.
bron: www.fostplus.be


Grasmaaisel bestaat voor een groot percentage uit vocht. Als je te veel maaisel in je GFT-container doet, dan gaat dit samenklitten en kan er geen lucht meer bij. Het gevolg is dat je maaisel gaat rotten en een vieze geur verspreidt. Bovendien is de kans groot dat bij de volgende inzameling heel wat vastgekoekt maaisel in je container achterblijft. 

Je kan dit voorkomen door:

  • Je maaisel enkele uurtjes te laten uitdrogen in de zon alvorens je dit in de GFT-container doet.
  • Je maaisel voldoende te mengen met droge tuinresten, zoals verdroogde bladeren, takjes, verhakseld snoeihout, stro, ... 

De huisvuilzakken zijn ontworpen voor een normaal gebruik. Dit betekent dat je in de huisvuilzakken enkel huishoudelijk restafval kwijt kan. Scherpe voorwerpen steek je liefst niet in de huisvuilzak, tenzij je ze stevig inpakt en ergens middenin de huisvuilzak stopt. Zo kunnen deze voorwerpen geen gat prikken in de zak en leveren ze geen gevaar op voor de inzamelaar.

Huisvuilzakken mogen maximaal 15 kg wegen. Dit is niet alleen omdat huisvuilzakken makkelijker scheuren wanneer ze zwaarder wegen, maar ook om de fysieke belasting van de ophalers tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Zakken die meer dan 15 kg wegen worden geweigerd.

Ten slotte is het aangewezen om het treklint op een correcte manier te gebruiken. Dit treklint dient om de huisvuilzak dicht te knopen en niet om de huisvuilzak te dragen of te verplaatsen.

 De leverancier en MIWA controleren de huisvuilzakken uitvoerig voor ze in omloop komen. Toch gebeurt het wel eens dat er op de miljoenen huisvuilzakken die worden verdeeld in onze regio een partij zakken met een productiefout zit. Heb je een rol huisvuilzakken aangeschaft die afwijkingen vertoont, dan kan je deze gratis omruilen in je stad- of gemeentehuis.

Ja. In elk recyclagepark worden luiers apart ingezameld. Let wel, deze mogen alleen aangeboden worden verpakt in een speciale luierzak. Deze zakken zijn te koop in elk gemeente- of stadhuis.

Neen, dat mag niet. Huisvuilzakken worden niet aanvaard op het recyclagepark. Restafval hoort in de grijze vuilniszak en die wordt tweewekelijks ingezameld aan huis.  Enkel het afval dat te groot is om in een huisvuilzak te steken of afval dat apart gesorteerd moet worden, wordt aangenomen in het recyclagepark. PMD wordt wel aanvaard in het recyclagepark.