nieuwe inwoner - verhuis

Je grijze container hoort bij je woning (adres).

Gaf je je adresaanpassing aan de gemeente door?

  • De container op je oude adres wordt op non-actief gezet tot er nieuwe bewoners zijn. Laat je container altijd leeg en proper achter!
  • De container op je nieuwe adres is na enkele dagen actief. De wijkagent moet nog niet langs geweest zijn.

TIPS

  • Je gaf je adresaanpassing al aan de gemeente door, maar er zit nog afval in je grijze container? Dan laat je de grijze container op je oude adres nog eenmaal (bij de volgende ophaling) op jouw kosten leegmaken. Dit kan zolang er geen nieuwe bewoners zijn ingeschreven. Vul onder ‘diftar’ het online formulier ‘verlenging grijze container bij verhuis’ in.
  • Wil je een ander volume van container op je nieuwe adres? Dan mag je eenmalig én binnen het jaar na activatie van de container, gratis wisselen. Bel 0800 98 003 en wij brengen de wissel in orde.