Tuinafval

Waar kan je met tuinafval terecht?

Recyclagepark

Groenafval kan je naar het recyclagepark brengen. Sinds 1 januari 2020 werden snoeihout en tuinafval samengevoegd ter inzameling op onze recyclageparken. Voor dit gemengd 'groenafval' betaal je voortaan 3 eurocent per kg.
Deze afvalfractie is onderhevig aan een tariefregeling.

Fijn tuinafval (bladeren, maaisel, fijn snoeisel, ...) kan je ook kwijt in je GFT-container. GFT wordt tweewekelijks (en in juli & augustus wekelijks vanaf 2020) aan huis ingezameld.

Wat kan wel en wat kan niet?

 • Toegelaten
  • Bladeren
  • Grasmaaisel
  • Fijn snoeisel en haagscheersel
  • Onkruid (zonder aarde)
  • Siergrassen
  • Snoeihout en boomstronken
 • Niet toegelaten
  • Aarde en zand
  • Graszoden
  • Groente- en fruitresten uit de keuken
  • Steenpuin (klinkers, grind, ...)

Hoe wordt groenafval (tuinafval + snoeihout) verwerkt?

Het groenafval dat op de recyclageparken en via de huis-aan-huisinzameling wordt ingezameld, wordt verwerkt in een groencomposteringsinstallatie.

Het composteringsproces gebeurt in 4 grote stappen:

 • Het aangevoerde materiaal wordt gewogen en geregistreerd. Vervolgens wordt het materiaal verhakseld. Dit gebeurt door middel van een professionele verhakselaar met een capaciteit van 50 ton per uur.
 • Vervolgens gebeurt een voorcompostering. Hierbij wordt het verkleinde materiaal in composteerbunkers gebracht gedurende één week. Hierdoor ontstaat een levende biomassa.
 • De aanwezige biomassa wordt in een volgende fase gedurende 2 weken onderworpen aan een nacompostering. Dit gebeurt door een intensieve beluchting en bijhorende bevochtiging.
 • Ten slotte wordt de reukloze compost gezeefd. Het grove materiaal wordt opnieuw gehakseld en terug in het composteringsproces gebracht. De tussenfractie (12 - 40 mm) wordt als structuurmateriaal bijgemengd of kan als "mulching" of bodemafdekmateriaal worden verkocht. Het fijne materiaal (0 - 12 mm) wordt als compost verkocht.

Het volledige compostproces verloopt computergestuurd (beluchting, bevochtiging, etc.). Tevens wordt grote zorg besteed aan het minimaliseren van alle mogelijke ongemakken (bestrijden geurhinder, afvalwater, lawaaihinder van het productieproces en transport, ...).

Afvalkalender

afbeelding Afvalkalender

Ontdek hier wanneer de volgende afvalinzameling is in je straat 

Afvalkalender 2023

Lees verder