Restafval

Waar ken je terecht met restafval?

Inzameling aan huis

Er is een tweewekelijkse inzameling aan huis van restafval. Verzamel je restafval in een reglementaire, grijze huisvuilzak waar de naam van je gemeente opstaat. 

Recyclagepark (uitsluitend rest grofvuil)

Restafval kan je niet naar het recyclagepark brengen, behalve wanneer het om brandbaar restafval gaat dat omwille van zijn omvang niet in een huisvuilzak past. In dat geval hoort dit afval thuis bij de grofvuilfractie

Wat kan wel en wat kan niet?

Toegelaten

Afval dat ontstaat bij de normale werking van een particuliere huishouding zoals bevuild papier, luiers, bevuild kunststofafval, bedorven voedselresten, ...

Niet toegelaten

  • Afvalfracties die selectief worden ingezameld aan huis (PMD, GFT, papier en karton, ... )
  • Afvalfracties die selectief worden ingezameld op het recyclagepark (hout, metaal, ... )
  • Klein gevaarlijk afval (batterijen, frituurolie, spaarlampen, injectienaalden, ... )
  • Scherpe voorwerpen die niet stevig zijn ingepakt en de inzamelaar kunnen verwonden
  • Slachtafval

Miwafriend Dringende vraag?
Bel naar 03 776 72 50
Of gebruik het contactformulier

Afvalkalender

afbeelding Afvalkalender

Ontdek hier wanneer de volgende afvalinzameling in je straat is.

Lees verder