Restafval

Waar ken je terecht met restafval?

Inzameling aan huis

Er is een tweewekelijkse inzameling aan huis van restafval. Verzamel je restafval in een reglementaire, grijze huisvuilcontainer. 

Recyclagepark (uitsluitend rest grofvuil)

Restafval kan je niet naar het recyclagepark brengen, behalve wanneer het om brandbaar restafval gaat dat omwille van zijn omvang niet in een grijze huisvuilcontainer past. In dat geval hoort dit afval thuis bij de grofvuilfractie

Wat kan wel en wat kan niet?

Toegelaten

Alle afvalstoffen die ontstaan uit de normale werking van een particuliere huishouding en in een grijze huisvuilcontainer geborgen kunnen worden. 
>> Alles wat RESTeert, wanneer al het overige werd gerecycleerd. <<

Niet toegelaten

  • Afvalstoffen die selectief worden ingezameld aan huis of in het recyclagepark zoals PMD, papier-karton, GFT, KGA, glas, hout, ...
  • Slachtafval, kadavers
  • Injectienaalden en ander gevaarlijk afval

Afvalkalender

afbeelding Afvalkalender

Ontdek hier wanneer de volgende afvalinzameling in je straat is.

Lees verder