Kurk

Waar kan je met afgedankt kurkafval terecht?

In het recyclagepark.

Wat kan wel en wat kan niet?

Toegelaten:

 • Kurken stoppen (van wijn of bier)
 • Onderleggers in kurk
 • Kurkoverschotten (kleine volumes)
 • …en alle andere voorwerpen van zuivere kurk

Niet toegelaten:

 • Geëxpandeerde kurkplaten (met 'losse' korrelstructuur)
 • Kurk op rol of kurkisolatieplaten
 • Wand- en vloerbekleding
 • Synthetische kurken (dit is restafval)
 • Metalen: bindijzers, capsules, draaistoppen, beschermkappen, enz. (dit mag in de PMD-zak)

 

Waarom kurk recycleren?

 • Kurk vergaat niet gemakkelijk en kan dus beter hergebruikt worden.
 • Door kurk te hergebruiken kan men de productiedruk op de kurkboomgaarden verlichten.
 • Kurken verzamelen vormt een actieve bijdrage tot de afvalbeperking.
 • Kurk verliest zijn kwaliteiten niet door het proces van vermalen en granuleren.