KGA

KGA staat voor klein gevaarlijk afval.

Waar kan je met KGA terecht?

Recyclagepark

KGA kan je gratis naar het recyclagepark brengen.

Wat kan wel en wat kan niet?

Voor je bepaalt wat bij KGA hoort, kijk je eerst of je verpakking leeg is of nog restanten bevat.

VOLLE verpakkingen die bij KGA horen:

 • De inhoud staat in de KGA-lijst (zie hieronder).
 • Gevaarsymbool     aanwezig.
 • Kindveilige dop  .
 
LEGE verpakkingen die bij KGA horen:
 
 • De inhoud staat in de KGA-lijst (zie hieronder).
 • Gevaarsymbool     aanwezig.
 • Kindveilige dop  .


Toegelaten

       Restanten van:

 • inkt, verf, stempelkussens, siliconen, toner, lijmen, verfpotten, vuile verfborstels, en printercassettes die niet teruggenomen worden door de leverancier
 • benzine, diesel, brandstof, motorolie, kruipolie, antivries, remolie en remvloeistof
 • aceton, brandspiritus, methanol, oplosmiddel, terpentijn, verfafbijter en white spirit
 • soda, ammoniak, zoutzuur, accu(zuur), chloortabletten, formol, anit-roestmiddel en roestverwijderingsmiddel
 • bestrijdingsmiddelen voor onkruid en knaagdieren, insecticiden, sproeistoffen, carbolineum, meubelolie en mosdoder
 • koperpoets, ontstopper, ontkalker, vlekkerwater, sterk bijtende wc-reiniger, nagellakverwijderaar, tipp-ex, parfums en sterk geconcentreerde schoonmaakproducten
        Nota bij schoonmaakmiddelen: niet-vloeibare restanten mogen bij het restafval. Lege verpakkingen mogen bij het PMD of in de glasbol (rekening houdende met de  gevaarsymbolen en de kindveilige dop zoals hierboven beschreven). Grote hoeveelheden ongewenste vloeibare schoonmaakproducten mogen niet leeggegoten worden in de gootsteen aangezien dit belastend is voor de waterzuiveringsinstallaties. Daarom kunnen vloeibare restanten aangeboden worden als KGA. 
 
 
        Fotografische vloeistoffen (bijv. fixeer en ontwikkelaar)
 
        Lampen: spaarlampen, uv- en tl-lampen, halogeenlampen
 
        Batterijen en knoopcellen
 
        Kwikthermometers
 
        Brandblussers (als ze niet teruggenomen worden door de leverancier)
 
        Gasflessen voor eenmalig gebruik (niet-geperforeerd), bijv. campinggasflesjes 
        Andere gasflessen, zie www.mijngasfles.be 
 
        Injectienaalden: worden alleen aanvaard in een naaldcontainer (verkrijgbaar bij een medishop of apotheek) of een glazen container.
 
        Rookdetectors (als ze niet teruggenomen worden door de leverancier)
 
        Analoge röntgenfoto's en nitraatfilms (pellicule) 
 
       

Niet toegelaten
 • Defecte gloeilampen
 • Plantaardige en dierlijke vetten
 • Cosmetica
 • Schoonmaakmiddelen (niet-vloeibare restanten)
 • Afgedrukte foto’s
 • Oude en vervallen geneesmiddelen
 • Producten die niet te identificeren zijn (als je denkt de inhoud te kennen, noteer dit op de verpakking)

     

 

Aandachtspunten

 • KGA mag niet op de grond, in de gootsteen of in de riolering uitgegoten worden. Het moet afzonderlijk ingezameld worden.
 • Bewaar de producten in de originele verpakking en meng ze niet. Als het product niet in de originele verpakking zit, schrijf dan op een duidelijke manier op de verpakking wat de vermoedelijke inhoud is. 
 • Spuitbussen zijn ook verpakkingen.
 • Plantaardige en dierlijke vetten & oliën moeten altijd selectief ingezameld worden. Dit kan ook in het recyclagepark.
 • Lege verpakkingen met het 'nieuwe' gevaarteken van corrosief  mogen in de blauwe PMD-zak.