Bouwafval (overig)

Waar kan je met bouwafval terecht?

Naast zuiver steenpuin en asbesthoudend bouwafval, kan je ook het overige bouwafval naar het recylagepark brengen. Deze afvalfractie is onderworpen aan een tariefregeling. Bouwafval wordt niet ingezameld aan huis.

Wat kan wel en wat kan niet?

 • Toegelaten
  • Gipsplaat
  • Asfalt
  • Isolatiemateriaal
  • Cellenbeton
  • Porseleinen borden
  • Keramiek
  • Bitumen

Lever het afval zonder verpakking of in een transparante/open verpakking aan.

 • Niet toegelaten
  • Zuiver steenpuin
  • PMD
  • Buizen
  • Harde plastic
  • Verpakkingsmateriaal
  • Asbest

Niet-transparante/gesloten verpakkingen zijn niet toegelaten.

Lever je vanaf 1 juli 2021 bouw en sloopafval in een niet-transparante/gesloten verpakking aan? Dan hoort dit bij het grofvuil.