Asbesthoudend afval

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Asbesthoudende materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. Dan komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden. Dit kan aanleiding geven tot asbestziekten.

Er is een algemeen verbod op het produceren, het (her)gebruiken en het op de markt brengen van alle toepassingen van asbest. Het algemene verbod geldt niet voor toepassingen die reeds geïnstalleerd of in gebruik waren.

In het verleden is asbest in Vlaanderen veel toegepast. Het is terug te vinden in woningen in onder andere cementgolfplaten, dakleien, gevelleien, bloembakken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

Voor meer info raden we de folder 'Asbest in en om het huis' (3MB) van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie aan.

Soorten asbest

Hechtgebonden asbest

De asbestvezels zijn stevig verankerd in het dragermateriaal. Bijvoorbeeld asbestcement in golfplaten, leien en buizen.
De verankering neemt af naarmate het materiaal meer verweert of veroudert.

Ongebonden asbest

Het gaat om producten waarin het asbest min of meer los zit. Bijvoorbeeld in asbestkoord. De vezels zijn minimaal verankerd in het dragermateriaal zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als het materiaal verweert of bewerkt wordt.

Verwijderen van asbest

Alles hangt af van het soort asbesthoudend materiaal en de staat waarin het verkeert.
De algemene regel is dat asbesthoudend materiaal in goede toestand meestal mag blijven waar het zit. Vooral toepassingen van hechtgebonden asbestcement leveren weinig risico op.
Toch moet je steeds waakzaam blijven. Asbesthoudend materiaal dat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn een gevaar opleveren omdat het beschadigd of verweerd raakt.

Beschadigd of verweerd hechtgebonden of ongebonden asbesthoudend materiaal kan beter verwijderd worden als het niet afgeschermd is. Ook ongebonden asbest in goede staat kan je best laten verwijderen of afschermen indien mogelijk.

Hechtgebonden asbest kan je zelf verwijderen zolang je rekening houdt met enkele veiligheidsmaatregelen. Ongebonden asbest, sterk verweerd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen kan je niet zelf op een veilige manier afbreken. Doe in dergelijke gevallen dus een beroep op een professionele asbestverwijderaar. Raadpleeg de folder 'Asbest in en om het huis' (3MB) van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie om te vernemen welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen.

Wat kan wel en wat kan niet?

Toegelaten

 • Materialen waarin gebonden asbest verwerkt is:
  • golfplaten
  • leien
  • buizen asbestisolatie
  • eterniet waterleiding

Niet toegelaten

 • Materialen met ongebonden asbest
  • Plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen
  • Afdichtingskoord
  • ‘Lagedensiteit’ - brandwerende - asbestcementplaat
  • Asbestvilt of -karton

Hoe aanbieden?

Enkel (hecht)gebonden asbest in relatief goede staat mag aangeboden worden op het recyclagepark. Raadpleeg de recyclageparkwachter. Er wordt aangeraden om het asbesthoudend materiaal goed te verpakken. Gooi het niet zomaar los in je auto. Tijdens de verwijdering, het transport en het deponeren van het asbest kunnen asbestvezels vrijkomen. En het zijn net díe vezels die schadelijk blijken te zijn voor gezondheid en milieu.

In onze recyclageparken zijn asbestzakken te koop. Je betaalt 1,5 euro voor een kleine zak en 3 euro voor een grote zak. 

Wat doet MIWA ermee?

MIWA voert het asbesthoudend afval af naar een gespecialiseerde stortplaats die asbesthoudende afvalstoffen accepteert.

Miwafriend Dringende vraag?
Bel naar 03 776 72 50
Of gebruik het contactformulier

Vandaag vrijdag 22 februari zijn de recyclageparken open van 13u tot 18u

Alle openingsuren