Asbesthoudend afval

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Asbesthoudend materiaal is gevaarlijk als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. Dan komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden. Dit kan aanleiding geven tot asbestziekten.

Er is een algemeen verbod op het produceren, het (her)gebruiken en het op de markt brengen van alle toepassingen van asbest. Het algemene verbod geldt niet voor toepassingen die al geïnstalleerd of in gebruik waren.

In het verleden is asbest in Vlaanderen veel toegepast. Het is terug te vinden in woningen in onder andere cementgolfplaten, dakleien, gevelleien, bloembakken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

 

Soorten asbest

Hechtgebonden asbest

De asbestvezels zijn stevig verankerd in het dragermateriaal. Bijvoorbeeld asbestcement in golfplaten, leien en buizen.
De verankering neemt af naarmate het materiaal meer verweert of veroudert.

Ongebonden asbest

Het gaat om producten waarin het asbest min of meer los zit. Bijvoorbeeld in asbestkoord. De vezels zijn minimaal verankerd in het dragermateriaal zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als het materiaal verweert of bewerkt wordt.

Verwijderen van asbest

Neem zeker een kijke op de website van de OVAM voor tips rond het veilig verwijderen van asbest.

Wat kan wel en wat kan niet?

Toegelaten

 • Materialen waarin gebonden asbest verwerkt is:
  • golfplaten
  • leien
  • buizen asbestisolatie
  • eterniet waterleiding

Niet toegelaten

 • Materialen met ongebonden asbest
  • Plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen
  • Afdichtingskoord
  • ‘Lagedensiteit’ - brandwerende - asbestcementplaat
  • Asbestvilt of -karton

Hoe aanbieden?

Enkel (hecht)gebonden asbest in relatief goede staat mag aangeboden worden op het recyclagepark. Raadpleeg de recyclageparkwachter. Verpak het asbesthoudend materiaal. Tijdens de verwijdering, het transport en het deponeren van het asbest kunnen asbestvezels vrijkomen. En het zijn net díe vezels die schadelijk blijken te zijn voor gezondheid en milieu.

Asbestzakken verkrijgbaar in onze recyclageparken

Voor kleine (brok-)stukken asbest kan je een mini asbestzak kopen voor 1,5 euro:

80 x 120 cm
met afsluitkoord
maximaal draaggewicht: 50-60 kg

Voor asbesthoudende (golf-)platen kan je een transparante platenzak kopen voor 3 euro:

80/2 (zijvouw) x 20 x 230 cm
maximaal 2 tot 3 platen
omvouwen en toekleven

Heb je heel wat asbestcementen (golf-)platen verwijderd die weg moeten? Wij halen deze op aan je huis. Dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid doen we dit voor een kleine prijs. 
Lees hier meer over de asbestophaling aan huis.

Wat doet MIWA ermee?

MIWA voert het asbesthoudend afval af naar een gespecialiseerde stortplaats die asbesthoudende afvalstoffen accepteert.

Vandaag dinsdag 20 oktober zijn de recyclageparken open van 13u tot 18u

Alle openingsuren