Asbesthoudend afval

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Asbesthoudende materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. Dan komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden. Dit kan aanleiding geven tot asbestziekten.

Er is een algemeen verbod op het produceren, het (her)gebruiken en het op de markt brengen van alle toepassingen van asbest. Het algemene verbod geldt niet voor toepassingen die reeds geïnstalleerd of in gebruik waren.

In het verleden is asbest in Vlaanderen veel toegepast. Het is terug te vinden in woningen in onder andere cementgolfplaten, dakleien, gevelleien, bloembakken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

Voor meer info raden we de folder 'Asbest in en om het huis' (3MB) van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie aan.

Soorten asbest

Hechtgebonden asbest

De asbestvezels zijn stevig verankerd in het dragermateriaal. Bijvoorbeeld asbestcement in golfplaten, leien en buizen.
De verankering neemt af naarmate het materiaal meer verweert of veroudert.

Ongebonden asbest

Het gaat om producten waarin het asbest min of meer los zit. Bijvoorbeeld in asbestkoord. De vezels zijn minimaal verankerd in het dragermateriaal zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als het materiaal verweert of bewerkt wordt.

Verwijderen van asbest

Alles hangt af van het soort asbesthoudend materiaal en de staat waarin het verkeert.
De algemene regel is dat asbesthoudend materiaal in goede toestand meestal mag blijven waar het zit. Vooral toepassingen van hechtgebonden asbestcement leveren weinig risico op.
Toch moet je steeds waakzaam blijven. Asbesthoudend materiaal dat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn een gevaar opleveren omdat het beschadigd of verweerd raakt.

Beschadigd of verweerd hechtgebonden of ongebonden asbesthoudend materiaal kan beter verwijderd worden als het niet afgeschermd is. Ook ongebonden asbest in goede staat kan je best laten verwijderen of afschermen indien mogelijk.

Hechtgebonden asbest kan je zelf verwijderen zolang je rekening houdt met enkele veiligheidsmaatregelen. Ongebonden asbest, sterk verweerd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen kan je niet zelf op een veilige manier afbreken. Doe in dergelijke gevallen dus een beroep op een professionele asbestverwijderaar. Raadpleeg de folder 'Asbest in en om het huis' (3MB) van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie om te vernemen welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen.

Wat kan wel en wat kan niet?

Toegelaten

 • Materialen waarin gebonden asbest verwerkt is:
  • golfplaten
  • leien
  • buizen asbestisolatie
  • eterniet waterleiding

Niet toegelaten

 • Materialen met ongebonden asbest
  • Plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen
  • Afdichtingskoord
  • ‘Lagedensiteit’ - brandwerende - asbestcementplaat
  • Asbestvilt of -karton

Hoe aanbieden?

Enkel (hecht)gebonden asbest in relatief goede staat mag aangeboden worden op het recyclagepark. Raadpleeg de recyclageparkwachter. Er wordt aangeraden om het asbesthoudend materiaal goed te verpakken. Gooi het niet zomaar los in je auto. Tijdens de verwijdering, het transport en het deponeren van het asbest kunnen asbestvezels vrijkomen. En het zijn net díe vezels die schadelijk blijken te zijn voor gezondheid en milieu.

Asbestzakken verkrijgbaar in onze recyclageparken

Verpak je asbest wanneer je het aanbiedt in het recyclagepark, dat is veiliger voor jezelf en je omgeving.
Voor kleine (brok-)stukken asbest kan je een mini asbestzak kopen voor € 1,5:

80 x 120 cm
met afsluitkoord
maximaal draaggewicht: 50-60 kg

Voor asbesthoudende (golf-)platen kan je een transparante platenzak kopen voor € 3:

80/2 (zijvouw) x 20 x 230 cm
maximaal 2 tot 3 platen
omvouwen en toekleven

Heb je heel wat asbestcementen (golf-)platen verwijderd die weg moeten? Wij halen deze op aan je huis. Dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid doen we dit voor een kleine prijs. 
Lees hier meer over de asbestophaling aan huis.

Wat doet MIWA ermee?

MIWA voert het asbesthoudend afval af naar een gespecialiseerde stortplaats die asbesthoudende afvalstoffen accepteert.

Vandaag maandag 3 augustus zijn de recyclageparken gesloten

Alle openingsuren