Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Sputtert je oude koffiezet tegen? Schuift je weegschaal te veel naar rechts? En strijkt je ijzer de plooien niet meer glad? Dan zit er niks ander op: ze moeten weg! 

Maar beter dan ‘weg op zolder’ zijn ze ‘op weg naar hun volgende job’. Want als je je afgedankte toestellen correct wegbrengt, worden hun grondstoffen eruit gefilterd en verwerkt tot iets nieuws. Op die manier bescherm je de natuurlijke materialen van de aarde tegen uitputting en struikel je niet om de haverklap over oude rommel. Dubbel profijt!

Oh, en werkt je toestel nog maar gebruik je het zelf niet meer? Breng het dan naar de Kringwinkel. Daar vindt het ongetwijfeld snel een nieuwe thuis.

Waar kan je terecht met afgedankte elektro?

 • Het apparaat is defect
  • Laat je apparaat achter in de elektrozaak bij aankoop van een nieuw toestel.
  • Breng het apparaat naar het recyclagepark in je gemeente.
 • Afgedankte elektro wordt niet ingezameld aan huis.

Wat hoort erbij?

De apparaten worden gesorteerd in verschillende fracties:

 • Koel- en vriesapparaten: apparaten die freon- (CFK's) en andere schadelijke gassen/oliën kunnen bevatten zoals droogkasten met een warmtepomp
 • Ander groot elektro (huishoudelijke apparaten), zoals bijvoorbeeld: wasmachines, vaatwassers, droogkasten zonder warmtepomp, kookfornuizen,...
 • Beeldschermen: beeldbuishoudende computer- en televisieschermen
 • Klein elektro, zoals bijvoorbeeld: gsm, strijkijzer, video, verlichtingstoestel, platte schermen...
 • NIEUW: ook elektrische boilers, acculaders en laadpalen (particulieren), oliebadradiatoren, accumulatiekachels, beademingstoestellen en hoorapparaten.

Wat hoort er niet bij?

Hoe wordt AEEA verwerkt?

Een erkende vervoersmaatschappij brengt de inzamelbakken en -containers naar de verwerkingsfabrieken. Afhankelijk van het type toestel gebeurt de verwerking ervan door verscheidene gespecialiseerde firma's. Daar worden ze eerst ontmanteld. De gevaarlijke componenten en giftige stoffen zoals asbest, lood, CFK’s, kwikschakelaars, batterijen en PCB-houdende elementen worden eruit verwijderd. Deze zaken worden op een ecologisch verantwoorde wijze verwerkt in erkende installaties.

Na verwijdering van deze gevaarlijke en giftige componenten worden de overblijvende kasten verbrijzeld. De materialen waaruit deze kasten bestaan worden door verschillende technieken gescheiden en zo recupereert men: ijzerhoudende metalen (ferro), niet-ijzerhoudende (non-ferro) metalen (koper, lood, tin, …) en plastic.

Recyclage en eindverwerking van de verschillende producten:

 • De ferrometalen worden gebruikt in de staalindustrie om er onder meer koetswerken voor auto’s mee te maken. De non-ferrometalen dienen bv. voor het maken van kabels en nieuwe elektronische componenten.
 • Het beeldbuishoudend materiaal vraagt speciale aandacht. Een beeldbuis bevat fluorescerend poeder, barium en lood. Dit wordt verwijderd door het te verbrijzelen en te wassen of door het te stofzuigen en nadien te verbrijzelen. Eenmaal gereingd kan het glas zijn diensten bewijzen bij het produceren van nieuwe beeldbuizen.
 • Plastic wordt omgevormd tot fijne deeltjes die gereinigd en gedroogd worden. Het polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS) worden omgevormd tot korrels die een nieuwe kleuring ondergaan. Deze materialen zijn o.a. bruikbaar in de auto- en meubelindustrie.
 • PCB's of CFK's worden vernietigd door verbranding in speciaal uitgeruste installaties.
 • Kwik, oliën of inktpatronen kunnen meestal opnieuw gebruikt worden.

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om alle materiaal opnieuw te gebruiken (bv. bepaalde types plastic of houtfracties). Deze worden dan gebruikt als brandstof in bv. cementfabrieken. Verbranding met opwekken van energie is een interessante valorisatiewijze. De rest wordt eventueel verbrand zonder energierecuperatie of wordt naar een stortplaats gebracht. Deze hoeveelheden worden evenwel tot een minimum beperkt.

Deze inzameling en verwerking wordt gecoördineerd en gefinancierd door de vzw RECUPEL. Deze vereniging werd in juli 2001 opgericht door fabrikanten en invoerders van elektrische en elektronische toestellen om te voldoen aan een wettelijke "aanvaardingsplicht".

Wat is de Recupel-bijdrage?

De Recupel-bijdrage is het bedrag dat je betaalt bij de aanschaf van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat. Met de inkomsten van deze bijdragen coördineren en organiseren wij de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België.

Alle apparaten waarop een Recupel-bijdrage wordt aangerekend, staan vermeld in de apparatenlijst en zijn ingedeeld in 10 categorieën. Binnen deze categorieën is er een opsplitsing ‘huishoudelijk’ en ‘professioneel’.