Workshops voor verenigingen

Wie z’n afvalfactuur laag wil houden, sorteert best zo goed mogelijk.

Omdat sorteren niet altijd even evident is, biedt MIWA een vormingsaanbod op maat aan.

 

AFVALQUIZ

Onze afvalquiz is bijzonder geschikt voor verenigingen, inloopcentra, buurthuizen, serviceflats,... die hun leden willen laten kennismaken met de sorteerregels en andere afvalgerelateerde onderwerpen.

Tijdens deze quiz krijgen de deelnemers 24 meerkeuzevragen over afval voorgeschoteld, die ze individueel of in groep beantwoorden. Tijdens de correctieronde vernemen de deelnemers de correcte antwoorden en extra achtergrondinformatie.

Deze afvalquiz:

 • is gratis 
 • duurt 2 uur
 • is geschikt voor groepen van 10 tot 25 deelnemers
 • vindt plaats bij uw organisatie (of op een locatie naar keuze)
 • wordt begeleid door een ervaren lesgever

 De aanvrager zorgt voor:

 • een lokaal met tafels en stoelen 
 • een beamer en een scherm of muur om op te projecteren
 • een laptop
 • bij grote groepen of senioren: een microfoon + geluidsinstallatie
 • de promotie van de workshop bij z'n leden
 • de registratie van de deelnemers

 Bijkomende informatie verkrijgen of een workshop aanvragen kan via sensibilisering@miwa.be of 03 780 68 66.deelnemers workshop Ecolife


 

WORKSHOP voor SPECIFIEKE DOELGROEPEN

In samenwerking met Groep Intro biedt MIWA een workshop aan over de sorteerregels, specifiek afgestemd op specifieke doelgroepen zoals (anderstalige) nieuwkomers en deelnemers van een loopbaantraject.

De deelnemers maken tijdens deze interactieve workshop op een laagdrempelige manier kennis met het thema afval en leren hoe ze in hun eigen leefwereld duurzame actie kunnen ondernemen.

Afvalpreventie, correct sorteren, diftar, het gebruik van de afvalkalender en de werking van het recyclagepark zijn thema's die ondermeer aan bod komen. Tips en praktijkvoorbeelden over afvalvermindering en kostenbesparing staan centraal.

 Deze workshop:

 • wordt afgestemd op uw specifieke kansengroepen (mensen in kansarmoede, anderstalige nieuwkomers, psychiatrische patiënten, ...)
 • is gratis (voor organisaties die de workshop aanvragen via MIWA)
 • duurt 2,5 uur
 • is voor groepen van 9 tot 12 deelnemers
 • vindt plaats bij uw organisatie (of op een locatie naar keuze)
 • wordt begeleid door een ervaren lesgever
 De aanvrager zorgt voor:
 • een lokaal met tafels en stoelen
 • een beamer en een scherm of muur om op te projecteren
 • de promotie van de workshop bij z'n doelpubliek
 • de registratie van de deelnemers

Bijkomende informatie verkrijgen of een workshop aanvragen kan via sensibilisering@miwa.be of 03 780 68 66.