Workshops voor verenigingen

Wie z’n afvalfactuur laag wil houden, sorteert best zo goed mogelijk. Omdat sorteren niet voor iedereen even evident is, biedt MIWA workshops op maat aan over afvalbeperking en goed sorteren. 

I.s.m. Ecolife bieden we een workshop aan voor o.a. mensen in armoede.

Groep Intro verzorgt voor ons een workshop voor o.a. (andertalige) nieuwkomers en deelnemers van een loopbaantraject.

De deelnemers maken tijdens deze interactieve workshop op een laagdrempelige manier kennis met het thema afval en leren hoe ze in hun eigen leefwereld duurzame actie kunnen ondernemen.

Afvalpreventie, correct sorteren, het nieuwe diftar-systeem, het gebruik van de afvalkalender en de werking van het recyclagepark zijn thema's die ondermeer aan bod komen. Tips en praktijkvoorbeelden over afvalvermindering en kostenbesparing staan centraal.

 

Onze workshops

  • richten zich op specifieke kansengroepen (mensen in kansarmoede, anderstalige nieuwkomers, psychiatrische patiënten, ...)
  • zijn gratis (voor organisaties die de workshop aanvragen via MIWA)
  • duren 2 uur
  • zijn voor groepen van 7 tot 12 deelnemers
  • vinden plaats bij uw organisatie (of op een locatie naar keuze)
  • worden begeleid door een ervaren lesgever

 


deelnemers workshop Ecolife


De aanvrager zorgt voor

  • een locatie
  • de promotie van de workshops bij z'n doelpubliek
  • de registraties van de deelnemers

 

Bijkomende informatie verkrijgen of een workshop aanvragen kan via sensibilisering@miwa.be of 03 780 68 66.