Camerabewaking

MIWA heeft op bepaalde plaatsen van haar sites, nl. in en rond het hoofdkantoor en op de recyclageparken, beveiligingscamera’s geplaatst.

MIWA verwerkt de gegevens afkomstig van de camerabewaking om de veiligheid van haar gebouwen, goederen, personeel en bezoekers te waarborgen. Het gebruik van camera's door MIWA wordt geregeld bij wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. Alleen gemachtigde personeelsleden hebben toegang tot de opgenomen beelden, net als de politiediensten of gerechtelijke overheden, indien nodig en overeenkomstig de voorschriften van de voornoemde wet van 21 maart 2007.

Als er geen veiligheidsincident is, bewaart MIWA deze gegevens zoals de wetgeving voorschrijft voor een maximumtermijn van één maand. De reglementaire pictogrammen die aan de ingang van deze plaatsen zijn aangebracht, informeren jou over een eventuele camerabewaking. Nog vragen over deze camerabewaking en de verwerking van je persoonsgegevens? Stel ze via

MIWA cv
Vlyminckshoek 12
9100 Sint-Niklaas
privacy@miwa.be