Missie, visie en waarden

Missie

MIWA voorziet in een uniform en duurzaam afval- en materialenbeleid door huishoudelijke afvalstoffen op een efficiënte manier te beheren en zo bij te dragen tot een beter milieu.

Visie

Bij de uitvoering van haar missie wil MIWA de referentie worden op het vlak van een duurzame aanpak voor milieu en samenleving. Om dit te realiseren streven we naar duurzame en efficiënte oplossingen die zowel ecologisch als economisch verantwoord zijn.

MIWA wil een herkenbare en vertrouwde partner zijn in de strijd tegen de afvalberg, door voluit in te zetten op communicatie en sensibilisatie. Door samenwerkingsverbanden en netwerken op te bouwen, wil MIWA een breed draagvlak creëren voor het gevoerde afvalbeleid. 

Waarden

  • Klantgericht
  • Performant: kwaliteitsvol, slagkrachtig, transparant
  • Vooruitstrevend en innovatief