Alle nieuwsberichten

Vernieuwd recyclagepark Vlyminckshoek opent de deuren

Op dinsdag 2 juni heropenen we het recyclagepark aan de Vlyminckshoek. De afgelopen maanden werd het park grondig vernieuwd en omgebouwd tot een diftar-recyclagepark.

  

Verdubbeling oppervlakte

Om het groeiende aantal bezoekers te kunnen blijven ontvangen, werd het recyclagepark aan de hoofdzetel behoorlijk uitgebreid en gemoderniseerd. De oppervlakte van het park werd vergroot van 5000 m² naar bijna            10 000 m³, waardoor we nu meer bezoekers tegelijkertijd kunnen ontvangen en de wachttijden worden beperkt.

Er werd veel aandacht besteed aan de mobiliteit op en rondom het recyclagepark. Zo zorgen de parkeerstroken voor een vlotte circulatie en meer gebruikscomfort voor de bezoekers.

 

Diftar-park

Net als op onze vijf andere recyclageparken, is ook dit park nu uitgerust met een aparte zone met weegbrug voor de betalende afvalfracties. Wie tuinafval, hout, steenpuin, bouw- en sloopafval en grofvuil aanbiedt, betaalt op basis van het afgeleverde gewicht.

Sinds vorig jaar zijn de zes recyclageparken van MIWA opengesteld voor alle inwoners van het Midden-Waasland. Zo kan men steeds terecht in het park van zijn keuze.

Ook op dit park wordt aan de bezoekers toegang verleend via een aanmeld- en registratiesysteem op basis van de E-ID kaart.

 

Nog steeds aangepaste dienstverlening

Omwille van de geldende hygiënemaatregelen n.a.v. het coronavirus kan er op de betalende zone enkel elektronisch worden betaald. 

Asbesthoudende materialen worden tijdelijk niet aanvaard, zoals de bevoegde minister onlangs besloot. Wel worden vanaf 2 juni opnieuw composteerartikelen verkocht.

De komende weken wordt de toegang tot het park nog elektronisch geregeld, zodat er slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd zal worden toegelaten. We vragen daarom nog steeds aan bezoekers om een bezoek aan het recyclagepark uit te stellen indien niet dringend.

Alle nieuwsberichten