Alle nieuwsberichten

Indevuilbak heet voortaan Mooimakers

Voortaan gaat Indevuilbak verder als Vlaanderen Mooi.

Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers.
Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op.

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe website: ontdek alle activiteiten en ondersteuning op www.mooimakers.be 

Mooimakers

 

Indevuilbak heet dus voortaan Mooimakers.

De doelstelling is duidelijk: heel Vlaanderen mobiliseren om samen een halt toe te roepen aan zwerfvuil en sluikstort en Vlaanderen
mooi te maken. Mooimakers, en haar team van 10 gedreven medewerkers, hebben een actieplan uitwerkt om op korte termijn onder andere met 10 onderstaande acties
Vlaanderen mooi(er) te maken:

1. Gebundelde krachten voor lokale aanpak: in 57 gemeenten zijn coachingstrajecten van start gegaan. Dankzij individuele en doorgedreven begeleiding versterkt Mooimakers de reeds bestaande lokale aanpak van zwerfvuil en sluikstorten. 


2. De netheidsindex: is een uitgebreide meting die ieder jaar de netheid van het publieke domein in kaart brengt. Deze meting evolueerde positief in 2016 voor de sterkst vervuilde doelplaatsen (snelwegparkings, stopplaatsen openbaar vervoer en afvalverzamelpunten). Ook in 2017 meten we op deze manier de evolutie van de netheid van Vlaanderen.


3. Samen staan we sterk: in de vijf Vlaamse provincies werden infosessies georganiseerd waarbij lokale besturen toelichting kregen bij het beleid en konden ontdekken op welke manier Mooimakers hen kan ondersteunen en wat er nog in de pijplijn zit. De infosessies kenden een groot succes. 24 van de 25 Vlaamse afvalintercommunales waren aanwezig en daarnaast nog een 100-tal afzonderlijke gemeenten.


4. Camera’s houden een oog in het zeil: 10 grote cameraproefprojecten starten op om te onderzoeken of ze een oplossing kunnen bieden voor zwerfvuil en sluikstorten. Het hele traject wordt onderzocht: van de meest optimale plaatsing van de camera’s, over de controle van beelden, het opstellen van pv’s tot het innen van de uiteindelijke boetes. De goede praktijken uit deze projecten worden in 2018 verder verspreid.


5. Beloning voor langetermijndenken: voor verenigingen/scholen/groepen wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een beloningssysteem. Dat systeem wordt dit voorjaar uitgerold met als bedoeling langdurige en duurzame inspanningen voor een nettere omgeving te stimuleren en belonen.


6. Bedrijven stropen de mouwen op: FEVIA (federatie van de voedingsindustrie) en Comeos (federatie van de handel en diensten) ondertekenden met hun leden engagementscharters met concrete actiepunten in de strijd tegen zwerfvuil. Mooimakers helpt de bedrijven om deze engagementen in praktijk om te zetten. Meer dan 1.000 bedrijven uit retail en andere sectoren deden bovendien mee aan de retail clean up days en organiseerden met hun werknemers een grote opkuisactie op hun terreinen en de nabije omgeving.


7. Vlaamse partners in actie: Ook de Vlaamse partners laten niet op zich wachten. Zo zullen tien snelwegparkings van het Agentschap Wegen en Verkeer voorzien worden van nieuwe infrastructuur. De beste maatregelen zullen in een latere fase over heel Vlaanderen worden uitgerold. Samen met VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) worden zes projecten opgestart om hun waterlopen proper te krijgen en te houden. En als laatste, werkt vervoersmaatschappij De Lijn mee aan oplossingen om sigarettenpeuken aan haltes te bannen.


8. Peuken op het strand: negen kustgemeenten gaan deze zomer, samen met de provincie en het Mooimakers-team, de strijd aan tegen sigarettenpeuken op het strand.


9. Vlaamse Handhavingsweek: Met de steun van de provincies worden alle 308 gemeenten aangespoord om mee te werken aan de eerste Vlaamse editie van de Handhavingsweek (derde week van september). Een actie vergelijkbaar met de flitsmarathons waarbij handhavers (politie, gas-ambtenaars, gemeenschapswachten, …) gedurende een week op pad gaan om overtredingen vast te stellen. In 2016 werd deze actie reeds uitgetest in West-Vlaanderen wat resulteerde in meer dan 400 handhavers en 1400 vastgestelde overtredingen die op hun beurt leidden tot maar liefst 198 pv’s en verschillende gas-boetes.


10. De grote lenteschoonmaak: naar goede gewoonte steken de komende weken vele duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen om het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en zo het straatbeeld van hun dorp, gemeente of stad mooi te maken. Mooimakers ondersteunt met opruimmateriaal en zet alle acties in Vlaanderen in de kijker als duidelijk signaal dat afval op de grond gooien echt niet meer kan.

Alle nieuwsberichten

Miwafriend Dringende vraag?
Bel naar 03 776 72 50
Of gebruik het contactformulier