Alle nieuwsberichten

Geen composteerbare zakjes in gft

Composteerbare zakken/verpakkingen zijn minder goed afbreekbaar tijdens het composteringsproces. Zelfs in de professionele composteringsinstallatie zijn ze niet binnen de normale tijd afgebroken. Bovendien veroorzaakt verpakt afval tijdelijk een zuurstoftekort waardoor de gft-verwerking verstoord wordt. Achtergebleven stukjes (plastic) zijn ook nefast voor de kwaliteit van de compost.

Om die redenen zijn composteerbare en plastic zakken niet toegelaten bij het gft.

Los daarvan is het voor onze ophalers ook niet mogelijk om tijdens de ophaling in te schatten of de zakjes in de gft-container composteerbaar zijn of niet. De gft-container zal dan blijven staan.

Alle nieuwsberichten