Alle nieuwsberichten

Deze maand sensibiliseringscampagne en extra controle-acties papier en karton

De komende maanden wordt extra aandacht besteed aan het goed sorteren van papier en karton samen met FostPlus om de kwaliteit van het ingezamelde afval te verbeteren. Bij te veel afval tussen het papier & karton, wordt de hele vracht immers afgekeurd en verwerkt als restafval. Dan zijn alle sorteerinspanningen ten spijt.

Er staan extra controles op het aangeboden papier & karton op de planning zowel bij huis-aan-huis ophaling als op het recyclagepark. Fout gesorteerd papier zal geweigerd of niet opgehaald worden. Bij niet ophaling ontvang je een flyer in jouw brievenbus. Twijfel? Check de MIWA-sorteerwijzer.

Alle nieuwsberichten