Alle nieuwsberichten

Containerpark heet voortaan recyclagepark

De reden voor deze naamswijziging is eigenlijk vrij simpel: in het kader van sensiblisering rond afval is het logisch om de afzetplaats voor afvalfracties voortaan een naam te geven die beter aansluit bij wat het eigenlijk doet, namelijk recycleren. Uiteraard vindt het eigenlijke recyclage- en verwerkingsproces niet plaats binnen het recyclagepark zelf, maar de belangrijke voorbereiding ervan wel.

Vandaag de dag wordt recycleren en sorteren (naast preventie uiteraard) almaar belangrijker. In een recyclagepark worden verscheidene afvalstoffen aanvaard, gaande van hout en metaal tot KGA en tuinafval. Sommige fracties zijn betalend, andere kunnen dan weer gratis aangeboden worden. Ook hierachter zit een logische redenering, t.t.z. je betaalt voor de afvoer van bepaalde afvalstoffen omdat ze duur zijn in verwerking of omdat het stoffen zijn die niet of nauwelijks gerecycleerd kunnen worden. En dat willen we uiteraard – mede dankzij een goede sortering en recyclage – zoveel mogelijk vermijden. 

Afval wordt dankzij het recyclageproces ingezet als nieuwe grondstof, maar ook als energiebron. 

Alle nieuwsberichten

Miwafriend Dringende vraag?
Bel naar 03 776 72 50
Of gebruik het contactformulier