Alle nieuwsberichten

Asbest in huis? Wees voorzichtig!

Het inademen van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid. Hierdoor zijn asbesthoudende toepassingen inmiddels verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast, sommige toepassingen zelfs tot 1998. Ook in en om het huis. 

Hierdoor kan iedereen het aantreffen in en om zijn woning, bijvoorbeeld in cementen golfplaten, dak- en gevelleien of bloembakken. Dit is geen reden tot paniek, en vaak kan het gewoon blijven waar het is, als er maar voorzichtig met het materiaal omgesprongen wordt.

Algemene regel

 Een algemene regel is dat asbesthoudend materiaal in goede toestand meestal mag blijven waar het zit.

Vooral toepassingen in hechtgebonden asbestcement leveren weinig risico op. Onoordeelkundig verwijderen is veel gevaarlijker dan alles laten zitten. Toch moet je waakzaam blijven. Asbesthoudend materiaal dat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn beschadigd of verweerd raken en daardoor vezels vrijstellen. Beschadigd of verweerd hechtgebonden en beschadigd of verweerd ongebonden asbesthoudend materiaal kan beter verwijderd worden als het niet afgeschermd is.

Binnenhuistoepassingen uit ongebonden asbest in goede staat, die zich op een plaats bevinden waar regelmatig mensen komen (zodat het materiaal kans loopt beschadigd te worden), kan je het best laten verwijderen of afschermen. Het gaat dan bijvoorbeeld om asbestisolatie rond verwarmingsleidingen.

Zelf doen?

Hechtgebonden kan je in vele gevallen zelf verwijderen, op voorwaarde dat het nog in goede staat is en eenvoudig los te maken en dat je rekening houdt met enkele veiligheidsmaatregelen.

Je gaat als volgt te werk: 

  • Controleer of het materiaal hechtgebonden is, nog in goede staat verkeert, en gemakkelijk te verwijderen is.
  • Bevochtig het materiaal intens, zodat eventueel loskomende vezels niet gaan rondwaaien.
  • Verwijder de delen één voor één, met de hand. Gebruik hierbij een stofmasker type P3.
  • Gebruik uitsluitend handwerktuigen, nooit sneldraaiend gereedschap.
  • Zorg als je binnenshuis werkt voor een goede verluchting, en reinig achteraf met water. Gebruik geen stofzuiger.
  • Spring voorzichtig om met het verwijderde materiaal: zorg dat het niet kan breken.
  • Breng het asbestcementafval meteen naar het containerpark of de stortplaats. Deponeer het niet bij het bouw- en sloopafval. Informeer indien nodig bij het personeel.

Professionele hulp

Ongebonden asbest, verweerd of beschadigd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen (ook van asbestcement) kan je niet zelf op een veilige manier afbreken. Zonder gespecialiseerde kennis en uitrusting is de kans reëel dat er een grote hoeveelheid asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. Je stelt jezelf dan bloot aan onnodige risico’s. Doe in dergelijke gevallen een beroep op een professionele asbestverwijderaar. Voor asbestcement zijn dit vaak aannemers of dakdekkers die een gepaste opleiding hebben gevolgd. In een beperkt aantal gevallen, bv. als het materiaal gebroken moet worden, contacteer je een erkend verwijderaar.

Verboden handelingen

Het is strikt verboden om asbesthoudende dakbedekking of andere toepassingen te reinigen met een hogedrukreiniger, omdat er hierbij een onaanvaardbaar hoge concentratie vrijkomt aan asbestvezels in de omgevingslucht. Bovendien komt er asbesthoudend slib in de dakgoten en vervolgens in je regenput of de riolering terecht. Je brengt dan anderen in gevaar en bent volgens de Vlaamse milieureglementering strafbaar. Asbestcementleien of asbestcementen golfplaten afspuiten met de hogedrukreiniger is dus taboe, net zoals schuren, slijpen, zagen, boren, bewust breken en alle andere agressieve bewerkingen.

Is er dan een veilig en milieuvriendelijk alternatief voor het ontmossen van asbesthoudende dakbedekkingen? Momenteel niet. Het enige wat je kan doen, is de dakbedekking vervangen door nieuw - uiteraard asbestvrij - materiaal.

Bron: www.lne.be – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie


Waar naartoe met asbestafval?

Hechtgebonden asbestcement in relatief goede staat mag je naar het containerpark brengen.  Vergeet niet dat je asbestafval steeds afgezonderd moet houden van ander afval, zoals bouw- en sloopafval. Dek je asbestafval af. Op het containerpark deponeer je dit afval voorzichtig en zonder onnodige manipulaties in de daartoe bestemde container.

Ieder gezin kan jaarlijks 200 kg hechtgebonden asbest gratis kwijt op het containerpark. Daarna betaal je 0,14 euro per kilogram.

Meer info

 

Informeer je vooraf!

Bestel hier de gratis brochure 'Asbest in en om het huis'


Alle nieuwsberichten

Miwafriend Dringende vraag?
Bel naar 03 776 72 50
Of gebruik het contactformulier

Dé afval-app van het Waasland. Houd je afvalverbruik in de hand, altijd & overal! 

Download de afval-app vandaag nog download onze Miwa App
Ontdek het op Google Play
Ontdek het op de App Store