Inzameling aan huis - restafval

Restafval is het huishoudelijke afval dat niet recycleerbaar is en niet selectief wordt ingezameld aan huis of in het recyclagepark. Het wordt door onze diensten tweewekelijks aan huis ingezameld.

Wat hoort erbij?

Alle afvalstoffen die ontstaan uit de normale werking van een particuliere huishouding en in een huisvuilzak/container geborgen kunnen worden. 
>> Alles wat RESTeert, wanneer al het overige werd gerecycleerd. <<

Wat hoort er niet bij?

  • Afvalstoffen die selectief worden ingezameld aan huis of in het recyclagepark zoals PMD, papier-karton, GFT, KGA, glas, hout, ...
  • Slachtafval, kadavers
  • Injectienaalden en ander gevaarlijk afval
  • Giftige of schadelijke stoffen

Hoe bied je restafval aan?

Bekijk het filmpje met tips.

Bied de grijze diftarcontainer voor huisvuil (van MIWA) aan op de correcte inzameldag. Je vindt de inzameldagen hier

Belangrijk:

Zorg ervoor dat het deksel volledig dicht kan. Anders kunnen we geen correcte weging garanderen.

Let er ook op dat het afval niet te hard aangedrukt is of vastgevroren zit.

Wat als je extra afval (zakken) hebt?

Je kan uitzonderlijk extra zakken naast je grijze container aanbieden. Het aantal extra zakken hangt af van het volume van je grijze container.

  • Container van 40 liter: 5 extra zakken
  • Container van 120 liter: 10 extra zakken
  • Container van 240 liter: 15 extra zakken

Je geeft deze extra zakken minstens twee (werk)dagen (voor 17 uur) voor de ophaaldag door via 0800 98 003.

Voorzie iedere zak van een papier met je adres. Zo vermijden we sluikstort of misbruik.

Het maakt niet uit welke zak je gebruikt. De zakken moeten in de grijze container passen. De ophaler ledigt eerst je grijze container. Nadien plaatst hij de extra zakken in de container en maakt hij de container terug leeg. Op die manier wordt het gewicht van het extra afval geregistreerd op de chip.

Het gewicht van de extra zakken wordt verrekend op het aanslagbiljet. Je betaalt geen aanbiedkost.

 

Afvalkalender

afbeelding Afvalkalender

Ontdek hier wanneer de volgende afvalinzameling in je straat is.

Lees verder