Vraag en antwoord

Vraag & antwoord

 

 

1. Alleen asbesthoudende golfplaten worden ingezameld   aan huis.

 

     Asbestleien, gewone golfplaten en andere asbesttoepassingen worden niet meegenomen.

 

2. Eens je zak gevuld is, kan die niet meer verplaatst worden. 

 

     Wetende dat een gevulde zak zo’n 600 kg kan wegen, is het belangrijk de zak te vullen op de plaats waar hij opgehaald zal worden (aan de      straatkant).

 

3. Bied de zak aan op dezelfde plaats waar je je ander afval aanbiedt voor ophaling aan huis.

 

     Onze ophalers mogen alleen zakken meenemen die aangeboden worden op openbaar domein. Plaats de zak dus niet in je tuin of achter een      omheining.

 

4. Let erop dat de draaglinten niet onder de zak liggen.

 

     Let voor het vullen van de zak er zeker op dat de draaglinten niet onder de zak liggen, anders kan de ophaler de zak niet optillen. Leg deze      na het vullen bovenop de zak (zie instructies verder).


5. Plaatzak aanbieden op openbaar domein, en nu?

 

     Zolang je passanten niet hindert bij het aanbieden van de zak, kan je de zak op dezelfde plaats als je ander huis-aan-huis afval aanbieden.        Voor uitzonderingen dient er een aanvraag ingediend te worden bij de gemeente (inname openbaar domein).

 

6. Gooi je beschermende kleding ook in de plaatzak.

 

     Zo ga je verdere verspreiding van de asbestvezels tegen. Jezelf eerst bevochtigen mag zeker ook.

 

7. Mag ik de asbestplaten breken?

 

     Neen. Wanneer je de platen breekt, komen er vezels vrij. En die zijn juist schadelijk voor jezelf en je omgeving. Absoluut te vermijden dus.        Passen de platen niet in de zak, probeer ze zelf te vervoeren en af te leveren in het recyclagepark. 

8. Hoe groot is de asbestplaatzak?

 

     Lengte: 3,10 m
     Breedte: 1,10 m
     Hoogte: 0,30 m

 

9. Hoe kan ik mezelf en mijn omgeving extra beschermen bij de verwijdering?      Naast de beschermingsset, kan je ook zakken rond je schoenen doen. Voor je de platen verwijdert, is het raadzaam om het asbest eerst te        vernevelen. Zo worden de vrije vezels ingedrukt en verspreiden ze zich niet. Onder je beschermingspak kan je alleen je ondergoed dragen om        je kleding niet extra te vervuilen. Na verwijdering kan je ook altijd met je beschermingsmiddelen douchen zodat eventueel vrijgekomen              vezels niet verder verspreid worden. 
10. Wat zit er in de beschermingsset? 

 

     Een wegwerpoverall, wegwerphandschoenen, P3-asbestmondmasker
     Per asbestplaatzak krijg je 1 gratis set beschermingsmiddelen mee. Een extra set kan aangekocht worden aan € 10 (max. 2 extra sets per          adres). 

 

 

11. Ikzelf heb geen plaats voor mijn huis, wat nu? 

 

     Indien je de zak wil aanbieden op een plaats anders dan de reguliere plaats waar je je andere huis-aan-huis afval (huisvuil, PMD, GFT, papier      & karton, ...) aanbiedt, dien je een aanvraag in te dienen bij de gemeente voor inname openbaar domein. Op sommige plaatsen kan extra          signalisatie aangewezen zijn. Ook dit dient aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur. 

 

12. Ik woon in een weekendverblijf (W-nummer), mag ik ook deelnemen aan het project? 

 

    Helaas is het onmogelijk voor onze ophaler om hier dergelijke volumes op te halen. Daardoor vallen deze W-nummers buiten het bereik van       dit proefproject. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om asbest zelf naar het recyclagepark te brengen.

13. Ben ik verplicht mijn asbestgolfplaten te laten ophalen? 

 

    Niemand is hiertoe verplicht. Wel willen we via dit project de drempel voor het veilig verwijderen van asbestgolfplaten verlagen voor                 particulieren, jeugd- en sportverenigingen. En natuurlijk blijft de brengoptie naar het recyclagepark (eerste 200 kg per jaar/per gezin gratis)         ook bestaan. 

 

14. Ik wil graag mijn asbestgolfplaten zelf brengen naar het recyclagepark. Kan ik deze ook verpakken? 

 

    Jazeker, wij raden iedereen aan om alle asbesttoepassingen verpakt naar het recyclagepark te brengen. Dit om verspreiding via transport tegen     te gaan. Dit is veiliger voor jezelf en je omgeving. 

    MIWA is momenteel bezig met de aankoop van asbestzakken die particulieren kunnen aankopen in het recyclagepark wanneer zijn naar het         recyclagepark willen rijden met asbest. De gerichte lanceringstermijn staat momenteel op september 2017.  

 

15. Waar vind ik het aanmeldingsformulier? 

   

Dat kan je hier downloaden en vervolgens afdrukken. Vul het in en neem het mee naar het recyclagepark. Dit document geeft je recht op subsidiëring van de OVAM. 

 


16. Ik krijg mijn rits niet open, wat nu? 

 Door het transport kan het zijn dat de rits bij bepaalde zakken stroef opengaat. Dit komt omdat de tandjes van de rits mogelijks wat scheef zitten. Zet deze eenmalig recht met een tangetje en de rits zal vlot open- en toeritsen. 

 

Heb je nog een vraag? Stel ze ons gerust:

info@miwa.be
03 776 72 50

 

 
 

 
 

Asbestophaling-aan-huis

In het kader van het OVAM-proefproject inzake het asbestafbouwbeleid organiseert MIWA ophalingen aan huis voor asbesthoudende golfplaten (0 - 50 m²) voor particulieren en jeugd- en sportverenigingen. 

Haal je asbestplaatzak in je recyclagepark en bel 0800 98 003 voor jouw afhaling aan huis.