Inzameling aan huis - aandachtspunten

Volg deze richtlijnen voor het aanbieden van je afval. Zo garanderen wij een vlotte inzameling.

Bekijk hier het filmpje met tips voor het aanbieden van je grijze container.

Zet je afval op tijd buiten (en terug binnen)

Na 18 uur de avond voor de ophaling of voor 6 uur ’s morgens de dag van de ophaling. De ophaalrondes starten om 6 uur en verlopen niet altijd hetzelfde.

Textiel en grofvuil zet je pas de ochtend van de ophaling buiten, tussen 6 en 8 uur ’s morgens.

Zet je grijze of groene container dezelfde dag altijd terug binnen. De containers mogen niet op de openbare weg blijven staan.

Plaats je afval goed zichtbaar en gebruik de juiste verpakking

Gebruik de juiste verpakking (container, zak of doos) per afvalsoort. Zet je afval aan de rand van de openbare weg voor je woning. Hinder weggebruikers niet.

Sorteren

Respecteer de sorteerregels en de aandachtspunten. Zo niet, nemen we je afval niet mee.

Container niet volledig leeggemaakt?

Het zou kunnen dat je afval is vastgevroren of te hard is aangeduwd in de container. Tijdens de lediging wordt de container tweemaal ‘geschud’ om de inhoud los te maken. Het is voor de ophaler niet haalbaar om de inhoud los te maken.

Zit je afval vast in de container? Maak het dan zelf los met bijv. een spade.

Afval dat in de container blijft steken, wordt niet gewogen en dus ook niet aangerekend.

Afval niet meegenomen?

Zet het terug binnen en bied het volgende keer correct aan. Toch iets misgelopen? Contacteer ons.

 

Voor het aanbieden van de grijze container gelden nog deze regels:

  • Bied huishoudelijk restafval aan in een reglementaire grijze diftarcontainer (40l, 120l of 240l). Een reglementaire container herken je aan het logo van MIWA op de voorkant van de container.
  • Plaats de container aan de rand van de openbare weg voor je woning, met het handvat naar de straat gericht (aan de rooilijn) en zonder daarbij weggebruikers te hinderen.
  • Sluit het deksel van de container bij de aanbieding. (heb je een slot, dan mag dit gesloten aangeboden worden)
  • Voorzie de container van een geldige adressticker. Plakt er geen sticker (meer) of is die niet langer leesbaar, vraag er een aan via 0800 98 003 of info@miwa.be. 
  • Bied je container niet te zwaar aan. Wanneer de mechanische hefarm de container niet kan tillen, kan hij niet geledigd worden.

Wanneer een aanbieding niet gebeurt volgens deze aandachtsregels, kan de ophaler de lediging weigeren. De reden van weigering wordt kenbaar gemaakt via een communicatie aan de container. Neem de container opnieuw binnen en bied hem bij de volgende ophaling correct aan. Er wordt bij de weigering geen aanbiedkost aangerekend op het aanslagbiljet. 

 

Afvalkalender

afbeelding Afvalkalender

Ontdek hier wanneer de volgende afvalinzameling in je straat is.

Lees verder