Wat is diftar?

Diftar: samen gaan we voor minstens 25% minder restafval

En toen was er … diftar

Gedifferentieerd tarief voluit gezegd. Een ingewikkelde term voor eigenlijk iets heel simpels: een grijze container. Of nog makkelijker: nen bak. Want dat is het: vanaf 1 juli 2019 ruilen we met z’n allen de grijze (en voor kmo’s, de gele) huisvuilzak in voor een huisvuilcontainer.

En vanaf dat moment gaan we samen nog meer voor nog minder afval. Less is more.

 

Afval: een liefde-haat relatie

Afval, we kunnen ons een leven zonder niet inbeelden. En toch is het iets waar we zo snel mogelijk vanaf willen. Nochtans is niet alles zomaar afval. Heb jij er al eens bij stilgestaan? Wat is afval voor jou? Iets wat jij niet meer nodig hebt, is dat per se afval? Niet altijd.

Als afvalintercommunale zien wij het merendeel van ‘afval’ als grondstof. De basis om weer iets nieuws te creëren, en dat zonder nieuwe grondstoffen te moeten ontginnen. Want, die nieuwe grondstoffen zijn niet eindeloos. Waarom niets gebruiken dat toch al in omloop is? En óf er voldoende in omloop is …

Sorteren, wie zijn best doet, zal het leren

De idee is simpel en de uitvoering is dat eigenlijk ook. Via de huis-aan-huis inzameling, halen we de meest voorkomende afvalsoorten selectief op die voortkomen uit een dagelijkse huishoudelijke activiteit: papier & karton, PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons), GFT (groente-, fruit- en tuinafval), textiel, snoeihout en restafval.

Verspreid over de vijf gemeenten binnen de MIWA-regio staan er 160 glasbollen.

En in onze – intussen zes – recyclageparken aanvaarden we een 30-tal gesorteerde afvalsoorten die elk op hun beurt weggevoerd worden ter, jawel, recyclage.

En al wat resteert wanneer je alles hebt gesorteerd, is restafval. Past het in je huisvuilzak of binnenkort grijze bak, dan geef je dat mee via de huis-aan-huisinzameling. Is het te groot, dan kan je het kwijt via het recyclagepark. Let wel, deze afvalfractie is de duurste. En dat is ook logisch. Als afvalintercommunale stimuleren we namelijk hergebruik en sortering en proberen we de afvallast zoveel mogelijk te beperken. De verwerkingskosten voor restafval zijn vrij hoog. Per ton restafval betalen we € 210 voor de inzameling en verwerking ervan. Redenen genoeg dus om restafval zoveel mogelijk te vermijden en meer in te zetten op sorteren. Uiteraard zijn preventie en hergebruik nog beter.

 

Zo ziet onze huisvuilzak er nu uit

40% dat in de grijze zak belandt vandaag, hoort er niet in thuis. Heel wat mensen gooien organisch afval nog weg als restafval terwijl dit apart ingezameld wordt via de groene GFT-container. Maar ook composthopen of kippen smullen hiervan. Papier en karton, misschien wel de makkelijkste afvalsoort om te sorteren, vinden we nog te vaak terug bij het restafval. Kunststoffen, hard en zacht, worden te snel weggegooid. Maar ook textiel (die broek die toch niet meer paste), elektro (het scheerapparaat dat niet meer oplaadde), oude bloempotten, glazen bokalen en noem maar op. Stuk voor stuk perfect recycleerbaar en gratis weg te brengen. Dit moet beter!

 

 

DE DIFTAR UITDAGING
25% restafval minder: ga je de uitdaging aan?

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft in haar nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval verstrengde doelstellingen opgelegd voor de Vlaming tegen 2022. Momenteel produceren wij binnen MIWA gemiddeld 161,3 kilogram restafval per inwoner. Over 4 jaar moet dat cijfer dalen naar 143 kilogram per inwoner. Als je ziet dat onze huisvuilzak voor bijna de helft (40%) gevuld is met recycleerbare materialen, dan is de uitdaging om 25% uit de restafval te halen makkelijk haalbaar. 40% of meer mag natuurlijk ook je streefdoel zijn!

“Mijn inspanning brengt toch niets op.”

Niets is minder waar, integendeel. Als elke Vlaming zijn eigen jaarlijks restafvalverbruik met minstens 10 kilogram doet dalen, heeft dit al een gunstige invloed op de klimaatopwarming. De broeikasgassen die ontstaan door de consumptie van Vlaamse huishoudens zijn namelijk verantwoordelijk voor 16 procent van de CO²-uitstoot. De overige 84 procent ontstaat tijdens de productie en het transport van goederen en diensten en vindt voor 82 procent plaats buiten Vlaanderen. Een ecologischer materialenbeleid is dus nodig. Restafval beperken is hierbij een belangrijke stap. Jijzelf kan dus zeker ook meehelpen aan een beter milieu!

 

 

Pssst: Niet alleen het milieu, maar ook je portemonnee profiteert hiervan mee.

 

MIJN grijze container

Op 1 juli 2019 is hij er dan … de grijze container. Eindelijk wat gezelschap voor mijn groene GFT-container. Vond ‘m er altijd al zo eenzaam staan. Oké, hij werd omringd door zakken, maar die hielden enkel zijn voeten warm. Zijn plaatsje is al gereserveerd, laat ‘m maar komen, die grijze bak!


Diftar: het is niet moeilijk, ’t is MAKKELIJK

Minder restafval begint bij preventie, hergebruik en beter sorteren. In 2015 ging de prijs van de huisvuilzak omhoog in een poging om het restafvalcijfer terug te dringen. Daarnaast zetten we ook steeds meer in op sensibilisering. Toch bleek deze combinatie niet het gewenste effect te hebben en namen we geen daling waar bij het restafval dat per inwoner werd aangeleverd.

Met een container waarbij je betaalt per kilogram restafval dat je aanbiedt, leggen we een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de burger zelf. Sorteer je goed, dan betaal je minder dan de ‘vervuiler’ die niet sorteert. Hoeveel je betaalt voor je restafval, heb je dus grotendeels in eigen handen. Je betaalt enkel en alleen voor je eigen afval, eerlijker dan dat kan haast niet.

En bovendien, is het een gemak zo’n bak.

Gedaan met de scheurende zakken, de geurhinder of lekken. Sorry katten, geen desserts meer voor jullie uit opengekrabde zakken.

 

 

 

Geef mij maar een HANDIGE bak!

Ze komen in drie formaten: 40l, 120l of 240l. Voor elk gezin een passende container. Elk type is gemaakt uit harde kunststof en kan gerust tegen een stootje. Een handige trekhendel en de wieltjes onderaan maken dat je de container vlot verrolt.

Ken je dat gevoel dat je op zoek bent naar die laatste zak en dan ineens beseft dat je die al hebt opgebruikt? Dat kom je met de container niet tegen. De container is gebonden aan jouw adres en loopt nergens naartoe.

Ook de betaling is handig. Twee maal per jaar krijg je van ons een aanslagbiljet (rekening) toegestuurd per post. Hierop zie je een overzicht van het restafval dat jij het afgelopen half jaar hebt buiten gezet. Vergelijk je eigen verbruik ook met je medemens en weet ineens hoe goed je bezig bent.

 

GEEN GEDOE, MIWA komt naar je toe

We vallen in herhaling, maar het is eigenlijk allemaal heel simpel. De grijze zak wordt een bak. De plaats die je voordien had voor je grijze zak, wordt deze zomer in genomen door een bak. De container wordt vanaf 1 juli 2019 leeggemaakt op de data die aangeduid staan op de afvalkalender. En jawel, in de zomer blijft dat wekelijks. Je bak zet je enkel buiten op de voorziene dagen wanneer hij vol is, misschien sla je wel eens een ophaaldag over?

Het enige wat jij hoeft te doen, is de container vullen en wij komen hem ledigen.

“Prijs laag houden, met plezier!”

Naast de uitbreiding van de textielsorteerregels, worden in 2019 ook de sorteerregels voor GFT en later PMD uitgebreid. Weer meer dat gesorteerd kan worden en zo uit het huisvuil gehaald wordt.

Vergeet ook het nut van onze brengpunten niet. Per 1000 inwoners worden glasbollen uitgezet, zodat iedereen in zijn omgeving de mogelijkheid heeft hun glazen bokalen vlot weg te brengen. Diezelfde bollen vind je ook terug in onze recyclageparken. Je moet echt moeite doen om niet te sorteren. Wist je trouwens dat glas oneindig recycleerbaar is?

Per gemeente – en in stad Sint-Niklaas, zelfs 2 – hebben we een recyclagepark. Uniformiteit, duidelijkheid, bereikbaarheid en klantvriendelijkheid zijn hierbij onze belangrijkste pijlers. Nadat het oudste recyclagepark van de zes gerenoveerd is en ook beschikt over weegbruggen, stellen we zelfs alle recyclageparken binnen de MIWA-regio open zodat afval gesorteerd wegbrengen nóg vlotter kan gaan.

 

Mijn grijze container

Miwafriend


Heb je een vraag over de grijze bak?

Ga naar veel gestelde vragen of bel ons: 0800 98 003

Lees verder