Waarom diftar?

Diftar, gedifferentieerd tarief

Waarom een grijze container?

Er belanden nog te veel recycleerbare grondstoffen bij het huishoudelijk restafval. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft in haar nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval verstrengde doelstellingen opgelegd voor de Vlaming tegen 2022. Momenteel produceren wij binnen MIWA gemiddeld 161,3 kilogram restafval per inwoner. 

Over 4 jaar moet dat cijfer dalen naar 143 kilogram per inwoner. De uitdaging is groot, dus een dringende maatregel dringt zich op. De komst van een slimme huisvuilcontainer is een feit.

 

De goede sorteerder wordt beloond, de vervuiler betaalt

Hoeveel je betaalt met dit diftarprincipe, kan je perfect zelf sturen. Houd papier, karton, groente-, fruit- en tuinafval, herbruikbaar textiel, glas en andere recycleerbare materialen uit je container en steek alleen dat wat niet gerecycleerd kan worden in je bak. Sorteer je goed, dan betaal je minder.

Afvalintercommunale MIWA heeft omtrent dit zogenaamde diftarproject een onderbouwd dossier op tafel liggen. Dat is een voorstel dat vanuit de afvalintercommunale wordt gedaan naar de deelnemende gemeenten wordt gedaan. Pas nadat een voorstel definitief beslist werd door de verschillende instanties en bestuursorganen, kan dit verder gecommuniceerd worden. MIWA neemt hierin het voortouw en licht op haar beurt de gemeentelijke instanties en ook de burger in. Definitieve beslissingen zullen op deze website toegevoegd worden.

Mijn grijze container

NIEUW vanaf 1 juli 2019: de grijze huisvuilcontainer.
De grijze zak verdwijnt. Heb je een vraag over de grijze bak?

Zoek een antwoord in onze veelgestelde vragen of bel ons:
0800 11 398 (t.e.m. 30 juni 2019)
0800 98 003 (vanaf 1 juli 2019)

Lees verder