Voor wie is diftar?

Particulieren

Aan de inwoners van Temse: 

 

In Temse schakelen we over van de grijze huisvuilzak naar de diftarcontainer op 1 januari 2020. Bouw gerust de aankoop van huisvuilzakken af zodat je niet te veel overschotten hebt tegen die datum. Je kan gerust hier de veel gestelde vragen omtrent het diftarproject al eens nalezen. Sowieso starten we deze zomer met meer en gerichte informatie omtrent dit project voor de Temsenaar. Zo zullen we gepersonaliseerde brieven sturen. Doen we zelf een voorstel voor een containerformaat (deze hoeven niet op voorhand door jullie besteld te worden) en delen we ook de leveringsdatum mee. Die levering zal in de wintermaanden gebeuren, dus voor die tijd ben je zeker geïnformeerd. Ook komen we naar Temse met infosessies waarop jullie uitgenodigd worden. 

Wat je in de tussentijd wel al kan doen, is voor jezelf nagaan waar je de container zal plaatsen en waar je hem zal aanbieden. Appartementbewoners die mogelijks op een logistiek probleem botsen, kunnen dit alvast aankaarten bij de eigenaar of syndicus. Het is namelijk aan hen om te voorzien in plaats voor het afval en dus ook de container. Bij vragen of raad, kan de syndicus/eigenaar contact met ons opnemen en zoeken we samen naar een oplossing. 

Voor de rest hoef je dus niets te doen, wij komen naar jou. 


Inwoners uit Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster

Als inwoner binnen het MIWA-werkingsgebied (m.u.v. Temse) ben je verplicht je huishoudelijk (rest-)afval via de afvalintercommunale MIWA aan te bieden conform de regels en het aangeboden recipiënt. 

- Vlaamse afvalstoffenwetgeving: het materialendecreet van 16 september 2016 en het uitvoeringsbesluit Vlarema van 22 december 2017 bevestigen nogmaals dat de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen een gemeentelijke bevoegdheid is.

- het Algemeen Politie Reglement (APR) van de stad Sint-Niklaas en de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster bepaalt onder meer dat huishoudelijke afvalstoffen niet mogen opgehaald of ingezameld worden zonder geldige vergunning/toelating van de stad/gemeente.

- bij besluit van de verschillende gemeenteraden werd aan de intergemeentelijke vereniging MIWA beheersoverdracht gedaan voor de algemene inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.

Hieruit blijkt duidelijk dat de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen binnen het MIWA-werkingsgebied (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster), uitsluitend door de door de stad aangestelde ophaler, met name de stads-of gemeentediensten, MIWA of haar onderaannemer, mag gebeuren en dit overeenkomstig de bepalingen in het belastingreglement op het ophalen van huishoudelijk afval. De inningen van de retributies gebeuren bij de stad/gemeente.

Overtredingen hierop kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete (GAS). 

Jouw opties:

 • 40 liter
 • 120 liter
 • 240 liter
 • optioneel een slot (aan te vragen)

Tweede verblijvers
Zij die een tweede verblijf hebben in Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster

Heb je een tweede verblijf binnen het MIWA-werkingsgebied (m.u.v. Temse) dan ben je verplicht je (rest-)afval aan te bieden via de huis-aan-huisinzameling van MIWA. Niet-toegankelijke tweede verblijfsadressen kunnen niet bediend worden door de diftar ophaalwagen. De grijze containers van deze adressen dienen aan de straatkant (openbare weg, hoofdbaan) aangeboden te worden en na lediging opnieuw binnen genomen te worden, 

Jouw opties:

 • 40l (standaard voorstel voor niet-toegankelijke weekend/tweede verblijven: dreven, niet-verhard, niet breed genoeg, ... )
 • 120 liter

optioneel een slot (aan te vragen)

Appartementbewoners

Als inwoner binnen het MIWA-werkingsgebied (m.u.v. Temse) ben je verplicht je huishoudelijk (rest-)afval via de afvalintercommunale MIWA aan te bieden conform de regels en het aangeboden recipiënt. 

Jouw opties voor restafval vanaf 1 juli 2019:

 • 40 liter
 • 120 liter
 • 240 liter
 • optioneel een slot (aan te vragen)

 

Wat met ...

Handelaars, ondernemers, zelfstandigen, kmo's?

Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA en worden bijgevolg niet opgenomen in het diftartraject.

Jouw opties voor restafval vanaf 1 juli 2019:

 • Private markt: wend je voor je restafval vanaf 1 juli tot een private inzamelaar. Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt
 • Raamcontract via MIWA bij een erkende inzamelaar. Heb je interesse om in te stappen in een raamovereenkomst die MIWA voor jou en andere bedrijven vastlegt? Neem dan contact op met de erkende inzamelaar van huisvuil waarmee MIWA de raamovereenkomst heeft afgesloten.
 • Toch instappen in diftar: heb je per ophaling (tweewekelijks of wekelijks in de zomer) maximaal 180 liter aan restafval en ben je ermee akkoord dat het halfjaarlijks aanslagbiljet gericht wordt aan een natuurlijke persoon (op domicilieadres)? Dan kan je alsnog je eigen diftarcontainer aanvragen via 0800 11 398. In dat geval wordt het aanslagbiljet gericht naar de natuurlijke persoon, maar wordt in het overzicht van het verbruik op het biljet de naam van het bedrijf vermeld. 

Vzw's?

Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA en worden bijgevolg niet opgenomen in het diftartraject.

Jouw opties voor restafval vanaf 1 juli 2019:

 • Raamcontract via MIWA bij een erkende inzamelaar. Heb je interesse om in te stappen in een raamovereenkomst die MIWA voor jou en andere  vzw's/bedrijven vastlegt? Neem dan contact op met de erkende inzamelaar van huisvuil waarmee MIWA de raamovereenkomst heeft afgesloten.
 • Private markt: neem je liever zelf rechtstreeks contact op met een private inzamelaar? Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt
 • Toch instappen in diftar: heb je per ophaling (tweewekelijks of wekelijks in de zomer) maximaal 180 liter aan restafval en ben je ermee akkoord dat het halfjaarlijks aanslagbiljet gericht wordt aan een natuurlijke persoon (op domicilieadres)? Dan kan je alsnog je eigen diftarcontainer aanvragen via 0800 11 398. In dat geval wordt het aanslagbiljet gericht naar de natuurlijke persoon, maar wordt in het overzicht van het verbruik op het biljet de naam van de vzw (met lokaal) vermeld. 

Verenigingen (sport, jeugd, cultuur) met lokaal?

Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA en worden bijgevolg niet opgenomen in het diftartraject.

Jouw opties voor restafval vanaf 1 juli 2019:

 • Raamcontract via MIWA bij een erkende inzamelaar. Heb je interesse om in te stappen in een raamovereenkomst die MIWA voor jou en andere verenigingen/bedrijven vastlegt? Neem dan contact op met de erkende inzamelaar van huisvuil waarmee MIWA de raamovereenkomst heeft afgesloten.
 • Private markt: neem je liever zelf rechtstreeks contact op met een private inzamelaar? Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt
 • Toch instappen in diftar: heb je per ophaling (tweewekelijks of wekelijks in de zomer) maximaal 180 liter aan restafval en ben je ermee akkoord dat het halfjaarlijks aanslagbiljet gericht wordt aan een natuurlijke persoon (op domicilieadres)? Dan kan je alsnog je eigen diftarcontainer aanvragen via 0800 11 398. In dat geval wordt het aanslagbiljet gericht naar de natuurlijke persoon, maar wordt in het overzicht van het verbruik op het biljet de naam van de vereniging (met lokaal) vermeld. 

Godsdienstige en levensbeschouwelijke centra?

Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA en worden bijgevolg niet opgenomen in het diftartraject.

Jouw opties voor restafval vanaf 1 juli 2019:

 • Raamcontract via MIWA bij een erkende inzamelaar. Heb je interesse om in te stappen in een raamovereenkomst die MIWA voor jou en andere centra vastlegt? Neem dan contact op met de erkende inzamelaar van huisvuil waarmee MIWA de raamovereenkomst heeft afgesloten.
 • Private markt: neem je liever zelf rechtstreeks contact op met een private inzamelaar? Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt

Gezins- en groepsopvang voor kinderen?

Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA en worden bijgevolg niet opgenomen in het diftartraject. Gezien het luierafval van andere particuliere huishoudens vaak in rekening wordt gebracht bij onthaalouders die op domicilie werkzaam zijn, is er voor hen een alternatief diftarvoorstel. Groepsopvang worden aanzien als bedrijfsinstellingen en volgens hetzelfde traject als bedrijven. 

Gezinsopvang?
Jouw opties voor restafval vanaf 1 juli 2019:

 • Je bent niet verplicht in te stappen in het diftarsysteem als onthaalouder. 
 • Als je toch instapt, stellen wij je een 240 liter container voor (gratis container).
 • Private markt: neem je liever zelf rechtstreeks contact op met een private inzamelaar? Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt.

Groepsopvang?
Jouw opties voor restafval vanaf 1 juli 2019:

 • Raamcontract via MIWA bij een erkende inzamelaar. Heb je interesse om in te stappen in een raamovereenkomst die MIWA voor jou en andere bedrijven vastlegt? Neem dan contact op met de erkende inzamelaar van huisvuil waarmee MIWA de raamovereenkomst heeft afgesloten. 
 • Private markt: neem je liever zelf rechtstreeks contact op met een private inzamelaar? Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt

Ondergrondse afvalcontainers? 

Sites waar er al ondergrondse afvalcontainers gevestigd zijn, schakelen op 1 juli 2019 niet over op het grijze bakkensysteem van diftar voor restafval. De restafvalcontainer via het ondergronds afvalsysteem blijft behouden. Het tarief per inworp is € 0,875 (m.u.v. de ondergrondse container voor Horeca op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas, daar kost één inworp € 2). 

Afvalkalender

afbeelding Afvalkalender

Ontdek hier wanneer de volgende afvalinzameling in je straat is.

Lees verder

Mijn grijze container

Miwafriend

NIEUW vanaf 1 juli 2019.
De grijze zak verdwijnt. Heb je een vraag over de grijze bak?

Ga naar veel gestelde vragen of bel ons: 0800 98 003
Inwoner van Temse? Bel 0800 11 398

Lees verder