Voor wie is de grijze huisvuilcontainer (diftar)?

 

Als inwoner van het MIWA-werkingsgebied ben je verplicht je huishoudelijk (rest)afval aan te bieden in een grijze huisvuilcontainer van MIWA.

Beschikt jouw straat/wijk over een ondergrondse container?  Dan kan je geen grijze container voor je restafval gebruiken.

Overtredingen kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete (GAS).

Tweede verblijvers

Wie een tweede verblijf in de MIWA-regio heeft, is verplicht het (rest)afval aan te bieden in een grijze huisvuilcontainer van MIWA.

Is je tweede verblijf niet toegankelijk?  Dan kan onze ophaler helaas niet tot aan jouw deur komen.  Je plaatst je container dan aan de straatkant (openbare weg, hoofdbaan) en zet hem na de lediging terug binnen.

Jouw opties:

 • 40 liter (standaard voorstel voor niet-toegankelijke weekend/tweede verblijven: dreven, niet-verhard, niet breed genoeg...)
 • 120 liter
 • optioneel een slot 

Handelaars, ondernemers, zelfstandigen, kmo's

Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA en worden bijgevolg niet opgenomen in het diftartraject.

 • Private markt: ga voor je restafval naar een private inzamelaar.  Kijk hier voor een  lijst van erkende inzamelaars in je buurt
 • Raamcontract: via MIWA bij een erkende inzamelaar. Heb je interesse om in te stappen in een raamovereenkomst die MIWA voor jou en andere bedrijven vastlegt? Neem dan contact op met de erkende inzamelaar van huisvuil waarmee MIWA de raamovereenkomst heeft afgesloten: Lammertyn.net, info@lammertyn.net
 • Wil je toch gebruik maken van de huisvuilcontainer?  Dan heb je per ophaling (tweewekelijks) maximaal 180 liter aan restafval en ben je ermee akkoord dat het halfjaarlijks aanslagbiljet gericht wordt aan een natuurlijk persoon (op domicilieadres).  Je kan de container aanvragen via 0800 98 003.  Het aanslagbiljet staat op naam van een natuurlijk persoon.
 

Vzw's - Verenigingen (sport, jeugd, cultuur) met lokaal

Het afval van verenigingen wordt beschouwd als bedrijfsafval.  Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval.  Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA.

 • Raamcontract: via MIWA bij een erkende verzamelaar.  Heb je interesse om in te stappen in een raamovereenkomst die MIWA voor jou en andere vzw's/verenigingen vastlegt?  Neem dan contact op met de erkende inzamelaar van huisvuil waarmee MIWA de raamovereenkomst heeft afgesloten: Lammertyn.net, info@lammertyn.net
 • Private markt: neem je liever zelf rechtstreeks contact op met een private inzamelaar? Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt
 • Wil je toch gebruik maken van de huisvuilcontainer? Dan heb je per ophaling (tweewekelijks) maximaal een volume van 240 liter aan restafval en ben je ermee akkoord dat het hallfjaarlijks aanslagbiljet gericht wordt aan een natuurlijk persoon (op domicilieadres). Je kan je eigen container aanvragen via 0800 98 003.  Het aanslagbiljet staat op naam van een natuurlijk persoon. 
 

Godsdienstige en levensbeschouwelijke centra

Het afval van godsdienstige en levensbeschouwelijke centra wordt beschouwd als bedrijfsafval. Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA.

 • Raamcontract via MIWA hbij een erkende verzamelaar.  Heb je interesse om in te stappen in een raamovereenkomst die MIWA voor jou en andere centra vastlegt?  Neem dan contact op met de erkende verzamelaar van huisvuil waarmee MIWA de raamovereenkomst heeft afgesloten: Lammertyn.net, info@lammertyn.net
 • Private markt: neem je liever zelf rechtstreeks contact op met een private inzamelaar? Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt
 

Onthaalouder en groepsopvang voor kinderen (bijv. kinderdagverblijf)

Het afval van onthaalouders en groepsopvang voor kinderen wordt beschouwd als bedrijfsafval. Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA.

Onthaalouder

 • Je bent niet verplicht in te stappen in het systeem van de container als onthaalouder.
 • Als je toch instapt, stellen wij je een 240 liter container voor (gratis container).
 • Private markt: neem je liever zelf rechtstreeks contact op met een private inzamelaar? Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt.

Groepsopvang (bijv. kinderdagverblijf)

 • Raamcontract via MIWA bij een erkende inzamelaar. Heb je interesse om in te stappen in een raamovereenkomst die MIWA voor jou en andere bedrijven vastlegt? Neem dan contact op met de erkende inzamelaar van huisvuil waarmee MIWA de raamovereenkomst heeft afgesloten: Lammertyn.net, info@lammertyn.net 
 • Private markt: neem je liever zelf rechtstreeks contact op met een private inzamelaar? Kijk hier voor een lijst van erkende inzamelaars in je buurt

 

 

Afvalkalender

afbeelding Afvalkalender

Ontdek hier wanneer de volgende afvalinzameling in je straat is.

Lees verder

Mijn grijze container

Miwafriend


Heb je een vraag over de grijze bak?

Ga naar veel gestelde vragen of bel ons: 0800 98 003

Lees verder