Veelgestelde vragen

Mijn grijze container: vraag & antwoord


V: Waarom schakelt MIWA over op diftar?
A: MIWA haalt de milieuprestatiedoelstelling niet. Het restafvalcijfer binnen de MIWA-gemeenten is te hoog. Er worden nog te veel recycleerbare fracties bij het restafval gegooid. Uit onderzoek blijkt dat na invoering van het diftar-systeem, de restafvalcijfers met minimum 25% dalen.

V: Ben ik verplicht – als MIWA-bewoner – deel te nemen aan het diftar-project?
A: Ja. In tegenstelling tot de verdeling van de GFT-containers (zonder chip), is de restafvalophaling met containers verplicht voor elke inwoner binnen de MIWA-gemeenten. Dit met uitzondering van Temse. Daar blijven ze (voorlopig) nog werken met zakken voor het huisvuil. 

VWat betekent diftar?
A:
Letterlijk staat dit voor gedifferentieerd tarief. Concreet houdt dit in dat ieder betaalt voor het vuil dat hij/zij produceert. Zij die meer/beter sorteren of aan preventie doen, zullen daarom minder betalen. In feite het principe van ‘de vervuiler betaalt’.

V: Welke (maten) containers zijn er?
A: Er zijn 3 types restafvalcontainers: 40l – 120l – 240l. Standaard wordt de 120l gekozen. Deze is groot genoeg voor een normaal verbruikend gezin met 2,5 kinderen. Via een mailing in februari 2019 kan je een andere formaatkeuze nog doorgeven. Ook via de infosessies die georganiseerd worden in jouw gemeente in het voorjaar van 2019 kan je je formaatwijziging doorgeven. 

V: Hoe werkt zo’n container?
A: De huisvuilcontainers zijn uitgerust met een chip. In deze chip is informatie opgeslagen die toelaat om na te gaan aan welk gezin de container toebehoort. Voordat de ophaalwagen de container ledigt, worden de identificatiegegevens die op de chip opgeslagen zijn, ingelezen. De ophaalwagens zullen uitgerust zijn met een geijkt weegsysteem waardoor de containers nauwkeurig kunnen gewogen worden. De meetgegevens worden in de boordcomputer van de ophaalwagen gekoppeld aan de identificatiegegevens in de persoonlijke chip. Dankzij de chip, ‘weet’ je container perfect hoeveel restafval je altijd aanbiedt. Maar ook bevat die de adresgegevens, het containertype en –grootte, unieke code en uniek containernummer en gegevens van de laatste ledigingen.

V: Hoe verloopt de weging van de container?
A:
De ophaler die in opdracht van MIWA de ophaling van de containers doet, koopt voor het diftar-systeem nieuwe ophaalwagens aan, uitgerust met boordcomputer (direct in verbinding met de chip), beladingssysteem en een automatisch weegsysteem, dat volgens de Europese wetgeving geijkt wordt.

V: Hoe betaal ik voor mijn restafval?
A: Via postfacturatie. Elke inwoner krijgt halfjaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. Hierop zie je een overzicht van je opgehaalde kilo’s restafval, het aantal geregistreerde ledigingen met data en praktische info. 

V: Betekent dit systeem niet dat er meer zwerfvuil zal zijn?
A: Al meer dan 112 Vlaamse gemeenten doen het ons voor. Na evaluatie hebben ze dit niet vastgesteld. Integendeel, mensen gaan bewuster om met hun afval. Preventie wint steeds meer aan belang. 

V: Kan de container op slot gedaan worden?
A: Indien je dat wenst, kan je een slot optioneel aanvragen. Prijzen worden begin 2019 beslist. Het slot kan mechanisch geopend worden bij lediging dus er is geen sleutel vereist.

V: Hoe vaak wordt de container geledigd?
A:
De gekende tweewekelijkse ophaling - zoals aangeduid op de afvalkalender - blijft. In de zomer blijft ook de wekelijkse ophaling gelden. 

V: Hoe bied ik mijn container aan?
A
: Zelfde principe als bij de huisvuilniszakken. Op de data zoals aangegeven op de afvalkalender, plaatst u de container buiten (op de rooilijn). De ophalers zullen deze op dezelfde plaats terugzetten.

Q: Wat als ik verhuis?
A:
Een container met chip is altijd gebonden aan het adres, niet aan de bewoner. Na verlaten van adres, moet de container uitgekuist worden en blijven staan voor de nieuwe bewoner.