Veel gestelde vragen

Mijn grijze container: vraag & antwoord

 

Container

Aan de zijkant van de grijze container kleeft een adressticker. Zo herken je je container makkelijk. Is je sticker niet meer (goed) leesbaar? Vraag een nieuwe sticker via 0800 98 003 of info@miwa.be

Je kan een slot aanvragen via 0800 98 003. Bezit je al een container? Dan wordt je container vervangen door een container met slot. Nog geen container? Dan leveren we een grijze container met slot. Een slot kost 25 euro. Deze aankoop komt op je aanslagbiljet terecht. Je koopt een slot voor het leven, de 25 euro wordt dus niet terugbetaald.

De container met slot moet gewisseld worden. Bel het gratis nummer 0800 98 003 en de wissel van de container wordt ingepland. Hiervoor betaal je 35 euro.

Tip: bewaar je sleutels los van elkaar. Ben je een sleutel kwijt? Dan heb je er nog altijd eentje als reserve.

Verhuis je naar een gemeente in het MIWA-werkingsgebied (Sint-Niklaas, Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene of Waasmunster)? Dan kan het slot van het vorige domicilieadres worden overgeplaatst naar het nieuwe domicilieadres, met uitzondering van locaties die met een ander inzamelsysteem werken.

Verhuis je buiten de regio? Dan krijg je de kosten voor de aankoop van het slot niet terug.

Dan dien je een klacht in bij de politie. Je belt eveneens het gratis nummer 0800 98 003 zodat de container geblokkeerd kan worden (tegen misbruik). Bezorg een geldig pv aan MIWA (per mail: info@miwa.be of per post (MIWA, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas). Bij gunstige feedback wordt een nieuwe container aan je huis geleverd. Zonder pv moet je betalen voor een nieuwe container. (zie prijzen onder ‘tarieven’)

Meld het defect via het gratis nummer 0800 98 003. MIWA bezorgt je zo snel mogelijk een nieuwe container. Laat de kapotte container proper achter aan de straatkant (vanaf 18 uur de dag voor de ophaling of voor 6 uur ’s morgens de dag van de ophaling).

Is de container stuk door overmacht? Dan is de wissel gratis.

Werd er doelbewust schade aan de container aangebracht? Dan moet je de wissel betalen.

Meestal bewaar je je huishoudelijk restafval al in zakjes. Die zakjes mogen gewoon in de grijze container.

Je kan de container, gemaakt van harde kunststof, makkelijk uitwassen met bijv. een natte doek. Je kan de container ook uitschuren met een borstel en (warm) water en een scheut azijn.

Tip: leg onderaan enkele vellen krantenpapier. Het is verwaarloosbaar in gewicht en zorgt ervoor dat je afval niet zal vastzitten onderaan de container. De container wordt bij het ledigen namelijk geschud en gekanteld waardoor het krantenpapier zal loskomen en zo ook de rest van het afval zal meenemen.

De sleutels worden bij levering van de container met slot in een gesloten enveloppe in de brievenbus gestoken.

Inzameling

In een grijze huisvuilcontainer kan je enkel kwijt wat erin past (met gesloten deksel). Alles wat er niet in past, mag niet worden aangeboden in de container. Deze volumes werden vastgelegd voor de MIWA-regio door de Vlaamse overheid in het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval.

Extra afval kan aangeboden worden in een verpakking die ook in de container gebonden aan het adres, past. Dit dient echter vooraf gemeld te worden. Meld dit uiterlijk 2 werkdagen op voorhand via het gratis nummer 0800 98 003. Wanneer het extra afval niet vooraf werd gemeld, zal het extra afval niet worden meegenomen.

Je aanvraag wordt geregistreerd zodat de inzamelaar hiervan op de hoogte is. De inzamelaar plaatst het extra afval in de container en de container wordt opnieuw gewogen. Op die manier wordt het gewicht van het extra afval geregistreerd op de chip.

Bij je melding vermeld je hoeveel extra afval je effectief aanbiedt. Deze melding is nodig om betwistingen te vermijden.

Mogelijks is er deel vastgevroren of te hard aangeduwd. Tijdens de lediging wordt de container tweemaal ‘geschud’ om de inhoud los te maken. Het is niet haalbaar voor de inzamelaar om alle containers manueel los te wrikken van de inhoud. Denk je dat jouw afval nogal vastzit in de container, maak dan zelf de inhoud met behulp van een spade vrij.

Ja. De grijze container mag gesloten aan de straatkant gezet worden. De ophaalwagen kan deze tijdens de lediging mechanisch openen zonder sleutel.

Net zoals bij elke andere afvalsoort, is het wettelijk niet toegelaten om afval te lang voor of na een ophaling/inzameling op straat aan te bieden. Vertrek je op vakantie en wens je je container intussen te laten ledigen, schakel dan iemand in die voor jou de container buiten zet en opnieuw binnen haalt.

Of je kan zelf de container nog buiten zetten, maar bent niet langer aanwezig op je adres om de container opnieuw binnen te halen. In dat geval vragen we ook om iemand te vragen de container opnieuw binnen te halen. Dit om onnodige boetes en overlast te vermijden.

Weging

De ophaalwagens zijn uitgerust met boordcomputer, beladingssysteem en een geijkt weegsysteem.

De volle afvalcontainer wordt tweemaal gewogen. Na lediging wordt de container nogmaals gewogen. Het meegenomen afval (nettogewicht) wordt aangerekend op je aanslagbiljet, samen met de vaste aanbiedkost.

Ja. De volledige weeginstallatie is geijkt volgens de geldende wetgeving. De inzamelaar staat in voor een periodieke ijking van het weegsysteem en kan een attest voorleggen als bewijs.

Sorteren

Neen, het diftarsysteem geldt voorlopig enkel voor huisvuil.


Kattenbakvulling mag niet bij GFT. Mest van kleine huisdieren, waaronder katten, mag wel bij GFT (groente-, fruit- en tuinafval). De sorteerregels voor GFT werden immers uitgebreid.

Ja, de witte luierzakken blijven gewoon bestaan. Je kan ze binnenbrengen op onze recyclageparken.

 

Preventie is de beste manier om afval te vermijden. Koop in bulk, vermijd onnodige verpakkingen, kies voor herbruikbare verpakkingen. Kies een alternatief voor plastics.

Verder kan je je restafval verminderen door goed te sorteren. In de grijze container zit nog te veel afval dat gerecycleerd kan worden als je het goed sorteert.

Contact

Log in met je login gegevens (gebruikersnaam: rijksregisternummer gezinshoofd) en het wachtwoord dat je van MIWA kreeg of zelf aanpaste.

Wachtwoord vergeten of kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op het loginscherm of bel naar 0800 98 003 om het wachtwoord opnieuw aan te vragen.


Contacteer de gratis groene lijn via 0800 98 003.


Op de sorteersticker staat een QR-code. Deze code kan je met je smartphone scannen. Zo ga ja naar www.miwa.be/mijngrijzecontainer

Mijn gegevens

Per adres is er één persoon die gezinshoofd is, dat is de referentiepersoon. Hij/zij is de contactpersoon voor diftar.

Als het gezinshoofd op een adres wijzigt, dan moet de referentiepersoon aangepast worden. Zo kunnen we de grijze container blijven ledigen.

Een referentiepersoon wijzigen, doe je via gemeente of stad. De huidige referentiepersoon moet bij de wijziging aanwezig zijn of zorg voor een schriftelijk bewijs met kopie van de identiteitskaart.

Een container met chip hoort bij het adres, niet bij de bewoner. Verhuis je? Dan laat je de container leeg en proper achter voor de nieuwe bewoner.

Nadat je domicilie werd opgezegd, wordt de container automatisch gedeactiveerd.

Na inschrijving op je nieuwe adres (binnen de MIWA-regio) wordt de container op je nieuwe adres na drie dagen geactiveerd en is die container klaar voor gebruik.


Normaal staat op elk adres een grijze huisvuilcontainer van MIWA. Werd je container meegenomen door de vorige bewoner? Bezorg ons een attest van diefstal zodat we je gratis een nieuwe container kunnen bezorgen.

Werd je grijze container bij de eerste ophaling niet meegenomen? Dat betekent misschien dat je domicilie nog niet in orde is.

Drie dagen na inschrijving bij je gemeente/stad, wordt je container automatisch geactiveerd en kan hij geledigd worden. Staat er nog geen grijze huisvuilcontainer, dan kan je deze container drie werkdagen na je inschrijving aanvragen via het gratis nummer 0800 98 003.

MIWA beschikt over de persoonsbestanden zoals aangeleverd onder GDPR-goedgekeurde regelgeving van de gemeente of stad. MIWA heeft toegang tot de domicilieadressen, gezinssamenstelling en gezinshoofden (referentiepersonen).

Deze gegevens maken het mogelijk om containers voor huisvuil toe te wijzen, te ledigen en de hieraan gelinkte kosten via een aanslagbiljet aan te rekenen. De verkregen gegevens worden enkel binnen het diftarproject door de diftarcoördinator en de boekhouding geconsulteerd.

Verhuis je buiten het MIWA werkingsgebied? Dan worden je gegevens niet langer bewaard op voorwaarde dat er geen openstaande betalingen meer zijn.


De container (uitgezonderd je eigendomscontainer) behoort toe aan het adres en blijft bij verhuis ook staan in de woning.

Heb je een container met slot en verhuis je binnen de MIWA-regio (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Waasmunster, Temse), dan 'verhuist' je slot gewoon met je mee.

Wat moet je doen?

Je doet het deksel van de container open, draait de container vast, kleeft de sleutels met wat tape aan de binnenzijde van de container vast en laat het deksel toevallen. Zo moet de volgende bewoner ons contacteren als hij ook een container met slot wenst.

Heb je op je nieuwe adres een container zonder slot en je had container met slot op je vorig adres? Bel dan naar het gratis nummer 0800 98 003 en wij zorgen ervoor dat je gratis een container met slot krijgt.

Sociale toelage gemeente/stad

Je gemeente of stad beslist over de sociale tegemoetkoming.

In Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse en Waasmunster worden er om sociale of medische redenen sociale tegemoetkomingen verleend. Deze sociale tegemoetkoming wordt verrekend via het halfjaarlijks aanslagbiljet van je grijze container.

In Stekene wordt de sociale tegemoetkoming verrekend via de gemeentelijke sociale premies.

Vraag meer info bij je stad of gemeente.

Mijn grijze container

Miwafriend


Heb je een vraag over de grijze bak?

Ga naar veel gestelde vragen of bel ons: 0800 98 003

Lees verder