Veel gestelde vragen

Mijn grijze container: vraag & antwoord

 

Algemene info

MIWA haalt vanaf 1 juli 2019 het huishoudelijk restafval op aan huis volgens het diftarprincipe. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en is een manier om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk te brengen. De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.

MIWA haalt de milieuprestatiedoelstelling op het vlak van restafval niet. Het restafvalcijfer binnen de MIWA-gemeenten is te hoog. Er worden nog te veel recycleerbare fracties bij het restafval gegooid. Het beleid moet wijzigen. Uit onderzoek blijkt dat na invoering van het diftarsysteem, de restafvalcijfers met minimum 25% dalen.

40% van wat vandaag in de restafvalzak verdwijnt, hoort er eigenlijk niet in thuis. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om organisch-biologisch afval, textiel, KGA, papier & karton en glas. MIWA en de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Stekene, Waasmunster en stad Sint-Niklaas willen de inwoners actief aanzetten om afval te voorkomen en beter te sorteren. Want al wat in de restafvalzak belandt, wordt verbrand en kan dus niet worden gerecycleerd.

Bijna de helft van de huisvuilzak is dus eigenlijk geen restafval. Dat kan en moet beter. Voor het milieu en haar grondstoffen en indirect ook voor je eigen portemonnee. Want, met de invoering van de diftarcontainer voor huishoudelijk restafval bepaal je zelf hoeveel restafval je aanbiedt en dus ook hoeveel je betaalt. Uit onderzoek blijkt dat na invoering van het diftarsysteem, de restafvalcijfers met minimum 25% dalen. Eén vierde minder restafval per inwoner is een mooie én haalbare uitdaging, 40% is mogelijks nog mooier. Ga je mee de uitdaging aan?

De coördinatie is in handen van afvalintercommunale MIWA.

Vanaf 1 juli 2019 wordt huishoudelijk restafval van particulieren uitsluitend nog ingezameld via de grijze huisvuilcontainer met chip. De grijze huisvuilzak (net als de gele voor bedrijfsafval) worden vanaf dan niet langer opgehaald en worden beschouwd als sluikstort.

Ja. In tegenstelling tot de verdeling van de GFT-containers (zonder chip), is de restafvalinzameling aan huis met containers verplicht voor elke gedomicilieerde inwoner van Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster.

Enkel huisvuil (en met huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsafval) wordt aan huis opgehaald en gewogen volgens het diftarsysteem via een grijze container. De ophaalregels voor de andere afvalsoorten (GFT, PMD, papier en karton, textiel en snoeihout) blijven ongewijzigd. De groene GFT-container krijgt geen chip en blijft werken met de gekleurde prijslabels.

In elke container zit een chip. De grijze container bevat een ingebouwde elektronische gegevensdrager (chip) met een uniek nummer, dat extern gekoppeld is aan een databank met adresgegevens en een referentiepersoon. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in de databank.

Voor het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel leeggemaakt mag worden. Een gestolen container komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer wordt opgeslagen. Containers op de zwarte lijst mogen niet leeggemaakt worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden. Ook de containers die gedeactiveerd werden omdat bewoners bijvoorbeeld verhuisd zijn, worden op de zwarte lijst gezet zolang niemand deze activeert. Op deze manier kan er geen afval meegegeven worden op de rekening van de vorige bewoner.

Navraag bij andere intercommunales wijst op het tegenovergestelde: mensen gaan bewuster om met hun afval.

Omschakeling van grijze huisvuilzak naar grijze container

In de maanden mei en juni zetten MIWA de diftarcontainers uit. Voor 24 juni 2019 heeft iedereen de container naar keuze op zijn/haar adres gekregen. Hiervoor moet je niets speciaals doen. De container wordt gratis afgeleverd. Je moet hiervoor niet thuis zijn. Je herkent jouw container aan de adressticker die aan de zijkant van de container kleeft.

Afhankelijk van jouw woonplaats, wordt jouw container geleverd in de maand mei of juni 2019. Op 24 juni heeft iedereen zijn container gekregen. Heb jij geen container gekregen, neem dan contact op met het gratis infonummer (t.e.m. 30/6/2019: 0800 11 398 | vanaf 1/7/2019: 0800 98 003).

De exacte leverdag wordt jou meegedeeld in een brief die je eind april/begin mei in de brievenbus krijgt.

Neen. Je hoeft niet thuis te blijven op het moment dat de grijze diftarcontainer aan jouw huis wordt geleverd. Wij zetten de container aan de rooilijn ter hoogte van jouw woning. Je herkent jouw grijze container aan de adressticker die aan de zijkant van de container kleeft.

Neen. De grijze diftarcontainer dient op jouw privé-eigendom te staan en mag niet blijven staan op de openbare weg. De container mag enkel de avond voor de ophaaldag van huisvuil (HV) na 18.00 uur of voor 6.00 uur de dag van inzameling op de openbare weg aangeboden worden.

De ophaaldagen van je straat vind je terug op de afvalkalender van MIWA. Deze vind je ook terug via miwa.be of via de Recycle-app (iOs en Android). Geen (of foute) kalender gekregen? Laat het ons weten via info@miwa.be.

Dit kies je volledig zelf. Je zet de container op een plaats waar het voor jou het handigst is: een berging, balkon, kelder, tuin, ... Een schaduwrijke plaats is in de zomerperiode zeker een pluspunt. Je kan de container op dezelfde plaats zetten als waar je anders je huisvuilzakken stockeerde.

Bewoners van appartementen dienen dit mogelijks af te stemmen met de eigenaar of syndicus van het gebouw. Er kan een afvallokaal voorzien zijn, een andere gemeenschappelijke ruimte of een berging.

MIWA stuurt begin februari een brief met daarin een voorstel van container (40l, 120l of 240l). Dit voorstel doen wij op basis van de gezinssamenstelling. Zonder tegenbericht zal dit de container zijn die je van ons ontvangt. Wens je het formaat toch te wijzigen, dan kan je dit doen tot de aangegeven wisseldatum. Dat doe je via miwa.be/mijngrijzecontainer met de inloggegevens die op de brief staan die je van ons kreeg begin februari.

Vanaf 1 juli 2019 worden geen grijze en gele huisvuilzakken meer opgehaald in Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster en mogen deze dus niet meer worden aangeboden. Zakken die toch nog worden buitengezet, worden beschouwd als sluikstort en dit kan beboet worden.

Van 1 juli tot en met 31 december 2019 worden onder meer in de gemeentehuizen van Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster en in het stadhuis van Sint-Niklaas volle rollen met ongeschonden wikkel teruggenomen en terugbetaald. In de andere verkooppunten worden geen rollen teruggenomen of –betaald. Opgelet: gratis verkregen rollen worden niet teruggenomen. Check de gemeentelijke infokanalen voor bijkomende terugnamelocaties.

Heb je nog wel wat zakken over, gebruik ze samen op met je bu(u)r(en)/familie/vrienden uit dezelfde gemeente of stad en vermijd zo overschotten.

Afhankelijk van de laatste ophaaldag voor huisvuil/kmo in jouw straat (zie afvalkalender MIWA) kan je tot en met 30 juni 2019 je grijze/gele zak aanbieden voor inzameling aan huis. Vanaf 1 juli is het gebruik van de grijze container verplicht.

Ja. Via het gemeentehuis in Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster en het stadhuis in Sint-Niklaas kan je voor 1 juli 2019 losse zakken kopen zodat je niet met overschotten blijft zitten na de omschakeling op 1 juli. Via de andere verkooppunten worden enkel rollen (10 zakken) verkocht.

Container

Er zijn 3 types restafvalcontainers: 40l – 120l – 240l.

Afmeting container 40 liter:

Hoogte: 60 cm
Breedte: 48 cm
Diepte: 48 cm

 

Afmeting container 120 liter:
Hoogte: 93 cm
Breedte: 50 cm
Diepte: 54 cm

 

Afmeting container 240 liter:
Hoogte: 106 cm
Breedte: 60 cm
Diepte: 73 cm

Op basis van de gezinssamenstelling stelt MIWA de burger een formaat van de grijze container voor. Het standaardformaat is de 120l-container. Deze is groot genoeg voor een normaal verbruikend gezin met gemiddeld 2 kinderen.

Kijk hieronder het voorstel dat MIWA doet op basis van jouw gezinssamenstelling:

Gezin met … personen

Formaatvoorstel grijze container

1

40 liter

2, 3, 4

120 liter

5 of meer

240 liter


Bewoners van appartementen die geen afvalverzamelpunt, lift, balkon ed. Hebben, raden we algemeen de 40l-container aan. Dit is het kleinste formaat en wordt het makkelijkst weggezet en buitengezet. Natuurlijk moet dit in overeenstemming zijn met het afval dat je produceert.

Ja. Tijdens de opstartfase van het diftarproject (februari – juni 2019) kan je het voorgestelde containerformaat dat je per brief begin februari van MIWA krijgt, wijzigen. Dit doe je via miwa.be/mijngrijzecontainer of via het gratis nummer 0800 11 398.

Vanaf 1 juli 2019 kan je het containerformaat ook wisselen. Dit doe je via miwa.be/mijngrijzecontainer of via het gratis nummer 0800 98 003.

De eerste wissel binnen het jaar na activatie van de container, is gratis. Daarna betaal je per bijkomende wissel binnen het jaar een interventiekost van 25 euro. Vanaf 1 jaar na activatie betaal je eveneens de interventiekost van 25 euro.

Ja. Je kan een tweede grijze container op je domicilieadres aanvragen wanneer je in het bezit bent van een 40l- of 120l-container, mits het opgetelde volume de maximaal toegestane volume van 240 liter niet overschrijdt. Heb je bijvoorbeeld al een 120 liter container, dan kan je een extra container van maximaal 120 liter aankopen.

Heb je echter al een 240 liter container, dan kan je geen extra container aankopen. Je totaalvolume verdeeld over de verschillende containers, mag de 240 liter niet overschrijden. 

Die tweede container koop je aan en wordt hierbij jouw eigendomscontainer. 
Tarieven: 40l (25 euro), 120l (30 euro)
Deze kosten worden toegevoegd aan het eerstvolgende aanslagbiljet, volgend op de aanvraag. 

Voor elke container die je aanbiedt ter lediging, wordt een aanbiedkost gerekend. Zie infra bij ‘Tarieven’.

Een container aanvragen kan je via 0800 11 398 of www.miwa.be/mijngrijzecontainer (met je logingegevens). 

Aan de zijkant van de grijze container kleeft een adressticker. Aan de hand daarvan kan je je container vlot herkennen. Is je sticker niet meer (goed) leesbaar? Vraag een nieuwe aan via MIWA of via het gratis nummer 0800 98 003.

Indien je dat wenst, kan je een slot aanvragen. Dit kost eenmalig 25 euro. Dat bedrag zal toegevoegd worden op het eerstvolgende aanslagbiljet.

Een slot aanvragen doe je mits in te loggen via miwa.be/mijngrijzecontainer of via het gratis nummer 0800 11 398 (tot en met 30 juni 2019) of 0800 98 003 (vanaf 1 juli 2019).

Uit ervaring van meer dan 112 Vlaamse gemeenten waar met diftarcontainers wordt gewerkt, weten we dat het storten van restafval in iemand anders zijn container een eerder te verwaarlozen gegeven is.

Neen. Een gesloten container kan alleen geopend worden door de sleutel van de eigenaar of via het mechanisch ledigingssysteem van de ophaalwagen.  

Meld het verlies via het meldingenformulier binnen je eigen webportaal (mits login!) www.miwa.be/mijngrijzecontainer of bel naar het gratis nummer 0800 98 003. Wij geven je vervolgens een datum mee waarop wij zullen langskomen om de container te wisselen voor een nieuwe container met slot, mét nieuwe sleutels. Let wel: dit is een betalende interventie (€ 25). Tip: bewaar je sleutels los van elkaar. Ben je een sleuteltje kwijt, dan heb je er toch nog altijd eentje in reserve. 

Verhuis je naar een gemeente uit het MIWA-werkingsgebied die deelneemt aan het diftarproject voor huisvuil (Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene of Waasmunster), dan kan het slot van het vorige domicilieadres worden overgeplaatst naar het nieuwe domicilieadres. Verhuis je buiten de regio, dan worden de kosten voor het slot niet teruggevorderd of in mindering gebracht.

Dan dien je een klacht in bij de politie. Je belt eveneens het gratis nummer 0800 98 003 zodat de container geblokkeerd kan worden (tegen misbruik). Bezorg een geldig pv aan MIWA (per mail: info@miwa.be of per post (MIWA, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas). Bij gunstige feedback wordt een nieuwe container aan je huis geleverd. Zonder pv moet je betalen voor een nieuwe container. (zie prijzen onder ‘tarieven’)

Meld het defect via het meldingenformulier binnen je eigen webportaal (mits login!) www.miwa.be/mijngrijzecontainer of bel naar het gratis nummer 0800 98 003. MIWA voert de herstelling zo snel mogelijk en gratis uit. Laat de container proper achter aan de straatkant op de datum van de herstelling.

Herstellingen aan de grijze container zijn gratis, tenzij de schade doelbewust werd aangebracht. In dat geval zullen er kosten in rekening gebracht worden.

Ieder staat zelf in voor de reinheid van de grijze container. Meestal wordt huishoudelijk restafval in huis al verzameld in zakjes. Die zakjes mogen gewoon de container in. Als je ze sluit, maak je de diftarcontainer binnenin niet vuil. Heb je resten die je rechtstreeks in je container wilt gooien, kan je ze eerst verpakken als je de container proper wenst te houden.

De containers zijn gemaakt van harde kunststof dus ze kunnen makkelijk uitgewassen worden. Een natte doek is voldoende wanneer er niets los in de container werd gegooid. Wie kan/wil, kan de container ook uitschuren met borstel en (warm) water. Een scheutje azijn doet vaak ook al heel wat wonderen naar properheid en geur toe. 

Tip: leg onderaan enkele vellen krantenpapier. Het is verwaarloosbaar in gewicht en zorgt ervoor dat je afval niet zal vastzitten onderaan de container. De container wordt bij het ledigen namelijk geschud en gekanteld waardoor het krantenpapier zal loskomen en zo ook de rest van het afval zal meenemen.

De diftarcontainers zijn allemaal uitgerust met een handig handvat en 2 wieltjes. Zo kan de container vlot verrold worden. De 40l-container heeft ook een telescopische trekstang en een handige draagbeugel: zo kan de container gerold of gedragen worden, naar eigen wens.


De container kan ook vlot gedragen worden dankzij de makkelijke grip onder het deksel.

De 40l-container kan vlot gedragen worden van de trap, met grip onder het deksel of via de draagbeugel. Of kan trede per trede in rugwaartse richting (opening deksel naar voren, handvat naar de borst) de trap afgerold worden. Idem voor de containers van 120l en 240l, hierbij is voorzichtigheid uiteraard extra geboden.

De grijze MIWA-containers zijn bewust ontworpen met een geluidsdicht deksel en holle wielassen. Deze combinatie maakt dat het gebruik en de lediging van de container geen marteling voor het oor is. Door de dubbele omranding binnenin valt het deksel stelselmatig dicht en wordt de slag gedempt*. De holle wielassen maken niet alleen dat de container vlot rolt, maar ook dat het geen hels kabaal maakt wanneer de container verrold wordt.

Een lege container is natuurlijk meer onderhevig aan wind, dan een gevulde container. Maar om omwaaiende containers te vermijden, heeft MIWA gekozen voor een zwaarder containertype. Dat maakt dat ze niet snel om zullen waaien, en niettegenstaande makkelijk verplaatsbaar blijven.

 

Het leeggewicht van de containers (incl. wielen en wielas; excl. slot) is: 

40 liter:   4,5 kg
120 liter: 9 kg
240 liter: 12,5 kg

Dit (tarra-)gewicht wordt uiteraard niet mee in rekening gebracht. 

 

Bij de levering van de container met slot (of later: na installatie van het slot) worden de sleutels in een gesloten enveloppe in de brievenbus gestoken. 

Inzameling

Op de data zoals aangegeven op de afvalkalender, zet je de container buiten (op de rooilijn). De inzamelaars zullen deze op dezelfde plaats terugzetten.

Aandachtspunten huisvuilinzameling met de grijze container:

 • Bied huishoudelijk restafval aan in een reglementaire grijze diftarcontainer (40l, 120l of 240l). Een reglementaire container herken je aan het logo van MIWA op de voorkant van de container.
 • Plaats de container voor je woning aan de straatkant met het handvat naar de straat gericht en zonder daarbij weggebruikers te hinderen.
 • Het deksel van je container moet gesloten zijn.

In een grijze huisvuilcontainer kan je enkel kwijt wat erin past (met gesloten deksel). Alles wat er niet in past, mag niet worden aangeboden in de container. Deze volumes werden vastgelegd voor de MIWA-regio door de Vlaamse overheid in het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval.

Zet je grijze container buiten na 18.00 uur de avond voor de ophaaldag of voor 6.00 uur de ochtend van de inzameling. Je vindt de ophaaldagen van jouw straat terug in de afvalkalender (let wel dat je de juiste kalender hebt: zie gemeente aan de voorzijde en indien van toepassing de stratenlijst op pagina 3), op miwa.be of via de Recycle-app (iOs en Android).

Ja. De wekelijkse zomerregeling (juli-augustus) wordt voor de grijze huisvuilcontainers behouden. Controleer de afvalkalender voor de juiste inzameldagen.

Neen. Vanaf 1 juli 2019 mogen er geen grijze of gele huisvuilzakken buitengezet worden. Zij die dat wel doen kunnen beboet worden voor sluikstort.

Extra afval kan aangeboden worden in een verpakking die ook in de container gebonden aan het adres, past. Dit dient echter vooraf gemeld te worden . Meld dit uiterlijk 3 werkdagen op voorhand via het gratis nummer 0800 98 003. Wanneer het extra afval niet vooraf werd gemeld, zal het extra afval niet worden meegenomen.

Je aanvraag wordt geregistreerd zodat de inzamelaar hiervan op de hoogte is. De inzamelaar plaatst het extra afval in de container en de container wordt opnieuw gewogen. Op die manier wordt het gewicht van het extra afval geregistreerd op de chip.

Bij je melding vermeld je hoeveel extra afval je effectief aanbiedt. Deze melding is nodig om betwistingen te vermijden.

Mogelijks is er deel vastgevroren of te hard aangeduwd. Tijdens de lediging wordt de container tweemaal ‘geschud’ om de inhoud los te maken. Het is niet haalbaar voor de inzamelaar om alle containers manueel los te wrikken van de inhoud. Denk je dat jouw afval nogal vastzit in de container, maak dan zelf de inhoud met behulp van een spade vrij.

Hing er een label (kapstokje) aan het handvat met de reden? Was het afval te sterk aangedrukt of vastgevroren? Bood je de container niet tijdig aan? Voldeed jouw afvalaanbieding niet aan de inzamelregels (zie supra)? Dat zijn allemaal geldige redenen waarop de inzamelaar jouw container niet kon of heeft geledigd.

Wens je meer info? Bel de infolijn: 0800 98 003. De medewerker van de infolijn zal bij de ophaler navraag doen en je hierover informeren.

Neen. Zet de grijze container tijdig buiten voor de inzamelaar (na 18.00 uur, de avond voordien of voor 6.00 uur de ochtend van de inzameling), de inzamelaar plaatst na lediging de container terug op de aangeboden plaats. Na thuiskomst kan je de container terugbrengen naar de voorziene plaats binnen de woonplaats.

Ja. De grijze container mag gesloten aan de straatkant gezet worden. De ophaalwagen kan deze tijdens de lediging mechanisch openen zonder sleutel.

Net zoals bij elke andere afvalsoort, is het wettelijk niet toegelaten om afval te lang voor of na een ophaling/inzameling op straat aan te bieden. Vertrek je op vakantie en wens je je container intussen te laten ledigen, schakel dan iemand in die voor jou de container buiten zet en opnieuw binnen haalt.

Of je kan zelf de container nog buiten zetten, maar bent niet langer aanwezig op je adres om de container opnieuw binnen te halen. In dat geval vragen we ook om iemand te vragen de container opnieuw binnen te halen. Dit om onnodige boetes en overlast te vermijden.

De lediging van de diftarcontainers is een automatisch proces. De containers worden door de inzamelaar verrold tot het beladingssysteem van de ophaalwagen. Daar worden de containers in vastgeklikt en via de mechanische arm boven de ophaalwagen getild om zo te ledigen. Nadien wordt de container terug losgemaakt en teruggezet. Deze handeling duurt inderdaad iets langer dan de ophaling van zakken. Maar als alle containers conform de ophaalregels worden aangeboden, is ook dit een routineus traject dat vlot verloopt. Niet iedereen biedt elke inzameling de container aan, wat dan weer tijdswinst inhoudt.

Dankzij de geluidsarme deksels en holle wielassen brengt de inzameling geen overdadige geluidshinder met zich mee.

Weging

MIWA koopt voor het diftarsysteem nieuwe ophaalwagens aan, uitgerust met boordcomputer (direct in verbinding met de chip), beladingssysteem en een automatisch weegsysteem, dat volgens de Europese wetgeving geijkt wordt.

 

Het weegsysteem laat toe de aangeboden afvalcontainers automatisch te wegen op het beladingsysteem van de ophaalwagen. De wegingen zullen plaats vinden tijdens twee intervallen van de ledigingcyclus. Tijdens de opgaande beweging zal het bruto gewicht bepaald worden, tijdens de neergaande beweging het tarra gewicht. Het netto gewicht wordt berekend uit het verschil van bruto en tarra gewicht. Aan de boordcomputer wordt door het weegsysteem het nettogewicht doorgegeven.

 

De beladers zullen visueel kunnen waarnemen wanneer het systeem bezig is met het uitvoeren van identificatie en weging. De weegcellen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in afvalinzameling. Ze zijn bestand tegen alle weersomstandigheden, schokken en trillingen.

Ja. De volledige weeginstallatie is geijkt volgens de geldende wetgeving. De inzamelaar staat in voor een periodieke ijking van het weegsysteem en kan dit middels een attest voorleggen als bewijs.

Tarieven en betaling

Tarief per kilogram gewogen gewicht

De kostprijs voor de inzameling en verwerking van restafval bedraagt momenteel 0,21 euro per kg. De invoering van diftar houdt een extra beloning in voor inwoners die goed sorteren en afval vermijden, want voor de eerste 100 kg aangeboden restafval (per jaar en per gezinslid) wordt een lager (basis-)tarief aangerekend. 

-       Voor de eerste 100 kg (per jaar en per gezinslid)          0,18 euro per kilogram.

-       Voor elke bijkomende kilogram                                    0,25 euro per kilogram.

Voor het bepalen van de belasting geldt de gezinssituatie op twee referentiedata, namelijk op 1 januari en op 1 juli van het aanslagjaar. De eerste container is sowieso gratis. Geen enkele gemeente binnen MIWA heft milieubelasting, dus dit is altijd gratis.

Deze tarieven zijn van toepassing op gedomicilieerde inwoners waarvan de gezinssamenstelling en het rijksregisternummer van de referentiepersoon van het gezin gekend zijn bij MIWA.

Scholen volgen een alternatief diftarparcours. Meer info hierover binnenkort via miwa.be. 

Aanbiedkost

Telkens wanneer je de grijze huisvuilcontainer aanbiedt ter lediging, betaal je een forfaitaire aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container.

   40 liter       0,15 euro   
   120 liter         0.30 euro     
   240 liter    0,60 euro

 

Hoeveel ga ik betalen per jaar voor mijn restafval met een diftarcontainer?
> We maken de oefening < 

  1 persoon    2 personen    4 personen    
sorteert NIET       € 38 € 74 € 150
sorteert 25% beter    € 27 € 52 € 105
sorteert 40% beter     € 21 € 40 € 80

Deze simulatie houdt rekening met de kilogramkost én de aanbiedkost en is berekend op het huidige restafvalgemiddelde van 161 kg per inwoner per jaar. De realiteit kan uiteraard hiervan afwijken. 

Ondergrondse containers (voor restafval):

Zij die wonen op een site die gebruikmaakt van ondergrondse afvalsystemen voor huisvuil, krijgen geen diftarcontainer toegewezen. Het tarief voor het huisvuil wordt wel in overeenstemming gebracht met het diftarproject. Per inworp (30l) betaal je voor restafval vanaf 1 juli 2019 via de ondergrondse afvalcontainers: € 0,875

Slot (optioneel):

Wie dat wenst, kan een slot laten installeren op de container. Hiervoor betaal je 25 euro.

Sleutel slot (na verlies):

Bij het slot worden twee sleuteltjes geleverd. Ben je deze kwijt, dien je ons dat te melden. Wij bezorgen je nieuwe sleutels.

Bijkomende container (optioneel):

Inwoners kunnen opteren voor een tweede container, die dan als eigendomscontainer wordt beschouwd en dus aangekocht moet worden.

Tarieven zijn afhankelijk per formaat.
Let wel: het volume verdeeld over de verschillende containers, mag maximaal 240 liter zijn. 

 

   40 liter       25 euro     
   120 liter          30 euro     

Omruiling container:


Wie een ander containerformaat wenst, kan een wissel aanvragen (zie rubriek "mijn grijze container" of via het gratis infonummer)

Binnen het jaar na activatie van de container, betaal je voor een eerste wissel niets. Dat is gratis.

Binnen het jaar na activatie van de container, betaal je per bijkomende wissel 25 euro.

Na een jaar na activatie van de container, betaal je per wissel 25 euro.


Herstelling container:


Herstellingen aan de container (deksel, wieltjes, assen, …) zijn gratis
Tenzij blijkt dat de schade moedwillig werd aangebracht, dan wordt een schadedossier aangemaakt en zullen kosten in rekening kunnen gebracht worden.


Luierzakken:

De zakken zijn verkrijgbaar bij het gemeente- of stadhuis. De prijzen kunnen daar opgevraagd worden.
Volle zakken kunnen ook na 1 juli 2019 gratis naar het recyclagepark gebracht worden. 

De kosten worden via een postfacturatie aangerekend door MIWA. De referentiepersoon van elk gezin zoals ingeschreven in de bevolkingsregisters ontvangst zesmaandelijks een gedetailleerd aanslagbiljet. Dit aanslagbiljet wordt door MIWA gegenereerd en wordt na inkohiering op  last van de betreffende gemeentelijke administratie verstuurd.

De aangesloten gemeenten kunnen volgens het materialendecreet, artikel 26, de inning van voornoemde kohierbelasting overdragen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband waaraan zij deelnemen. Deze inningsbevoegdheid laat toe de gemeente te ontlasten, waarbij de geïnde gelden periodiek worden overgemaakt aan de betrokken vennoot, al dan niet via verrekening met de werkingsbijdragen.

Per aanslagbiljet voorziet MIWA ook infobrochure en een benchmark zodat elk gezin het gemiddelde afvalverbruik kan afstemmen met dat van zichzelf.

Letterlijk staat dit voor gedifferentieerd tarief. Concreet houdt dit in dat ieder betaalt voor het afval dat hij/zij produceert. Zij die meer/beter sorteren of aan preventie doen, zullen daarom minder betalen. In feite het principe van ‘de vervuiler betaalt’.

Tariefsimulatie (kilogramtarief + aanbiedkost) per gezin per jaar. 
Uitgaande van het gemiddelde restafvalcijfer van 161 kg/inwoner/jaar.

 

1 persoon

2 personen

4 personen

Sorteert NIET

€ 38

€ 74

€ 150

Sorteert 25% beter

€ 27

€ 52

€ 105

Sorteert 40% beter

€ 21

€ 40

€ 80

 

Hiermee wil MIWA de burger sensibiliseren om een volle container aan te bieden. Deze aanbiedkost is nodig om de logistieke operatie die dit systeem met zich meebrengt, haalbaar te houden.

Neen. MIWA koos bewust voor een zesmaandelijkse facturatie en wel om deze redenen:

 • Aanslagbiljetten zijn doorgaans beperkt qua bedrag.
 • Er is voor belastingen een ruime betalingstermijn.
 • Een frequentieverhoging zou een aanzienlijke meerkost betekenen in administratieve afhandeling.
 • Deze regeling volgt de werkwijze zoals andere diftargemeenten/-afvalintercommunales het doen en werd ons bevestigd dat dit werkt.

Ja. Surf naar miwa.be/mijngrijzecontainer en log in met de logingegevens die je per brief begin februari van ons kreeg (gebruikersnaam: rijksregisternummer). Vink daar binnen je profiel aan dat je het aanslagbiljet voortaan digitaal wenst te ontvangen. Bij de volgende aanslagperiode zal je het aanslagbiljet per mail ontvangen.

Ja. Je kan vanaf het najaar van 2019 je aanvraag tot domiciliëring doen via je persoonlijk profiel op www.miwa.be/mijngrijzecontainer. Gebruik hiervoor je inloggegevens. 

Neen. De prijslabels (geel, rood, grijs) die je in de supermarkt en in het gemeente/stadhuis koopt zijn enkel van toepassing op de groene GFT-containers. Die containers hebben geen chip en worden via dit pre-facturatiesysteem aangerekend. Geen label is geen lediging. De grijze diftarcontainers voor huisvuil hebben een chip en worden aangerekend op gewicht. Hiervoor wordt halfjaarlijks een aanslagbiljet gestuurd. Labels hangen aan de grijze container mag dus niet. Zo betaal je dubbel!

Toepassingsgebied diftar

Ja. Iedereen die gedomicilieerd is in Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene of Waasmunster krijgt een grijze huisvuilcontainer met chip toegewezen. Hierover wordt begin februari een brief gestuurd per adres.

Met uitzondering van de grote hoogbouwsites in Sint-Niklaas (Fabiola, Melchior, Lavendelheide en Boudeloo): hier wordt de huidige werking via het stadsbestuur voorlopig behouden gezien de omvang.

Wie geen lift/balkon/berging/afvallokaal heeft en meer afval voortbrengt dan wat in de 40l-container past, kan opteren voor 2 40l-containers bijvoorbeeld. Stockeren en verplaatsen is hierbij makkelijker.

Let wel: de tweede container is dan je eigendomscontainer en dient aangekocht te worden (zie supra bij ‘Tarieven’). Het totaal toegestane volume aan containers bedraagt 240l (of netto 180l afval).

De containers zijn allemaal handig om dragen, hetzij via de grip onder het deksel, hetzij via de draaghendel (40l). Ook hebben ze allemaal 2 wieltjes achteraan wat verrollen makkelijk maakt.

Gezinnen die in rijhuizen wonen krijgen een diftarcontainer op basis van de gezinssamenstelling. Vrees je dat de containerwieltjes je vloer vuil gaan maken? Douchekapjes (of vergelijkbaar) over de wielen voorkomen dit probleem.


Heb je te weinig plaats om een container van bijvoorbeeld 120l te stallen maar heb je meer afval dan voor een container van 40l? Dan kan je ook gaan voor 2 containers van 40 liter. Op deze manier is het eenvoudiger om deze op te bergen en te verplaatsen doorheen de woning. Let wel: de tweede container is dan je eigendomscontainer en dient aangekocht te worden (zie supra bij ‘Tarieven’). Het totaal toegestane volume aan containers bedraagt 240l (of netto 180l afval).

 

Geregistreerde tweedeverblijvers krijgen ook een grijze huisvuilcontainer met chip. Het aanslagbiljet wordt verstuurd naar het domicilieadres.

Ben je niet geregistreerd en wens je toch een grijze container te ontvangen, dan dien je je eerst te registreren bij de dienst bevolking van de stad of gemeente.
Voor de stad Sint-Niklaas, dien je je te wenden tot de dienst belastingen op het stadhuis in Sint-Niklaas.

 

Bedrijfsafval wordt niet meegenomen in de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijk restafval via het diftarproject vanaf 1 juli 2019. Hiervoor bestaan andere kanalen waarnaar MIWA graag doorverwijst.

Handelaars, horeca en ondernemers, die bij het stads- of gemeentebestuur gekend zijn via de inning van de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting, worden aangeschreven om hen te informeren over de invoering van diftar.

Zij kunnen enkel in het diftarsysteem stappen op twee voorwaarden:

-       Ze bieden maximum 22,50 kg (equivalent van 180l nettogewicht) restafval aan per tweewekelijkse ophaling.

-       De inning gebeurt op de persoonlijke naam, gezien de ondernemers ingeschreven worden via het rijksregisternummer (van de bedrijfsleider/eigenaar/verantwoordelijke/…).


In alle andere omstandigheden worden handelaars en ondernemers doorverwezen naar een private verzamelaar.

Neen. Verenigingen en jeugdcentra worden niet meegenomen in het diftarproject voor huishoudelijk restafval.

MIWA gaat wel een raamcontract opzetten met een private inzamelpartner waardoor een gunstig inzameltarief bekomen kan worden. Verenigingen en jeugdcentra worden vrijblijvend hierover geïnformeerd en kunnen indien gewenst hierop ingaan. Hierover wordt later per brief gecommuniceerd.

Neen. Levensbeschouwelijke en godsdienstige instellingen worden niet meegenomen in het diftarproject voor huishoudelijk restafval.

MIWA gaat wel een raamcontract opzetten met een private inzamelpartner waardoor een gunstig inzameltarief bekomen kan worden. Verenigingen en jeugdcentra worden vrijblijvend hierover geïnformeerd en kunnen indien gewenst hierop ingaan. Hierover wordt later per brief gecommuniceerd.

Alle scholen binnen Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster zullen uitgenodigd worden in te stappen in het diftarproject. De huidige containers van MIWA worden allemaal sowieso voorzien van een slimme chip zodat weging mogelijk wordt. Ook de containers via de stad of gemeente worden allemaal vervangen door een slimme container. Scholen die het wensen, kunnen een 1100l-diftarcontainer aanvragen.

Dit kan aangevraagd worden via het gratis nummer 0800 11 398 (tot 30/6/2019) of 0800 98 003 (vanaf 1/7/2019).

Wij sturen hiervoor nog een gerichte infobrief (februari-maart) naar alle scholen. Wacht tot na ontvangst van deze brief om een container aan te vragen.

Neen. Afval van kinderdagverblijven wordt beschouwd als bedrijfafval en volgen hetzelfde traject als kmo’s (zie supra).

Kinderdagverblijven die deel uitmaken van een gemeente- of stadsdienst vormen hierop een uitzondering, zij worden wel meegenomen in het diftartraject. De communicatie en betaling hiervan verlopen via de stad of gemeente.

Indien je als onthaalouder vanuit je domicilieadres werkt, neem je deel aan het diftartraject voor huishoudelijk restafval. Het aanslagbiljet wordt naar de referentiepersoon/het gezinshoofd van de woning gestuurd. Er kan geen factuur worden opgemaakt.
MIWA voorziet een parallel diftartraject voor onthaalouders (op domicilieadres, NIET van toepassing op groepsopvang): een gratis diftarcontainer met een vast basistarief van € 0,18/kilogram per jaar. Onthaalouders mogen zich ook wenden tot een private erkende afvalinzamelaar indien gewenst. 

Of je als onthaalouder in aanmerking komt voor een sociale tegemoetkoming, kan je nagaan bij je gemeente of stad.

Neen. De ondergrondse afvalsystemen zijn verplicht voor de bewoners voor wie deze bestemd zijn.

Neen. vzw's worden niet meegenomen in het diftarproject voor huishoudelijk restafval.

MIWA gaat wel een raamcontract opzetten met een private inzamelpartner waardoor een gunstig inzameltarief bekomen kan worden. Verenigingen en jeugdcentra worden vrijblijvend hierover geïnformeerd en kunnen indien gewenst hierop ingaan. Hierover wordt later per brief gecommuniceerd.

Sorteren

Neen. Het diftarsysteem wordt vanaf 1 juli 2019 voorlopig alleen geïmplementeerd voor het huisvuil. We gaan dit project eerst evalueren vooraleer we de groene containers ook uitrusten met een slimme chip.

Kattenbakvulling is in wezen vervuild met urine- en stoelgangresten.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de sorteerregels van het GFT (groente-, fruit- en tuinafval) uitgebreid en mag er ook mest van kleine huisdieren, waaronder katten, toegevoegd worden.

Wie 100% zeker is dat de korrels ecologisch en composteerbaar zijn en dus geen plastic (micro-)deeltjes bevatten, kunnen die korrels ook kwijt bij het GFT-afval. Noch Vlaco, noch MIWA communiceert dit onder de grote noemer gezien ieder voor zich moet nagaan of dit het geval is. Er bestaat een heel uitgebreid aanbod aan kattenbakvulling van verscheidene producenten. Dat maakt dat het moeilijk is om hier een eenduidige richtlijn voor op te stellen.

Ja. De witte luierzakken blijven gewoon bestaan. De tarieven worden in de loop van januari in de betreffende gemeenteraden beslist.  

 

Preventie is nog altijd de beste manier om afval te vermijden. Koop in bulk, vermijd onnodige verpakkingen, kies voor herbruikbare verpakkingen. Laat plastics zoveel als mogelijk links liggen en kies voor alternatieven (die zijn er zeker!).

Verder is sorteren een haalbare manier om restafval te vermijden. Momenteel zit de huisvuilzak bijna de helft (!) gevuld met afval dat gerecycleerd kan worden en dus als grondstof kan dienen voor nieuwe materialen. Als ze bij het restafval belanden, worden ze niet ingezet als grondstof, maar worden ze resoluut verbrand bij het grote restafval. Jammer.

Via de huis-aan-huisinzameling halen wij PMD, GFT, papier en karton, snoeihout en textiel op. Verspreid over de hele MIWA-regio hebben we 160 glasbollen staan. MIWA telt intussen zes recyclageparken waar je een 25 tot 30 afvalstromen selectief kan binnenbrengen, slechts 5 daarvan zijn betalend! Opties genoeg dus om te sorteren. Het hoeft zeker niet omslachtig of duur te zijn. Probeer het zelf. En je zal zien, wie goed sorteert, zal dit voordeel zeker merken in het aanslagbiljet van de diftarcontainer.

Uitbreiding sorteerregels

Textiel (vanaf oktober 2018): ook versleten textiel en kussen mogen bijvoorbeeld apart gesorteerd worden en gratis naar het recyclagepark gebracht worden.

GFT (vanaf 1 januari 2019): voortaan mogen ook (bereide) vlees- en visresten, brood- en kaasresten en eierschalen in de groene GFT-container.

PMD (in de loop van 2019, datum nog te bevestigen): binnenkort wordt de P-fractie uit de blauwe zak uitgebreid en mogen er meer plastic verpakkingen bij het PMD-afval. Meer info hierover volgt nog.

Vind alle sorteerinfo via miwa.be.

Preventie is nog altijd de beste manier om afval te vermijden. Koop in bulk, vermijd onnodige verpakkingen, kies voor herbruikbare verpakkingen. Laat plastics zoveel als mogelijk links liggen en kies voor alternatieven (die zijn er zeker!).

Verder is sorteren een haalbare manier om restafval te vermijden. Momenteel zit de huisvuilzak bijna de helft (!) gevuld met afval dat gerecycleerd kan worden en dus als grondstof kan dienen voor nieuwe materialen. Als ze bij het restafval belanden, worden ze niet ingezet als grondstof, maar worden ze resoluut verbrand bij het grote restafval. Jammer.

Via de huis-aan-huisinzameling halen wij PMD, GFT, papier en karton, snoeihout en textiel op. Verspreid over de hele MIWA-regio hebben we 160 glasbollen staan. MIWA telt intussen zes recyclageparken waar je een 25 tot 30 afvalstromen selectief kan binnenbrengen, slechts 5 daarvan zijn betalend! Opties genoeg dus om te sorteren. Het hoeft zeker niet omslachtig of duur te zijn. Probeer het zelf. En je zal zien, wie goed sorteert, zal dit voordeel zeker merken in het aanslagbiljet van de diftarcontainer.

Uitbreiding sorteerregels

Textiel (vanaf oktober 2018): ook versleten textiel en kussen mogen bijvoorbeeld apart gesorteerd worden en gratis naar het recyclagepark gebracht worden.

GFT (vanaf 1 januari 2019): voortaan mogen ook (bereide) vlees- en visresten, brood- en kaasresten en eierschalen in de groene GFT-container.

PMD (in de loop van 2019, datum nog te bevestigen): binnenkort wordt de P-fractie uit de blauwe zak uitgebreid en mogen er meer plastic verpakkingen bij het PMD-afval. Meer info hierover volgt nog.

Vind alle sorteerinfo via miwa.be.

Contact

Via een brief die MIWA begin februari 2019 heeft gestuurd naar jouw adres krijg je de logingegevens nodig voor in te loggen via www.miwa.be/mijngrijzecontainer. Je gebruikersnaam is het rijksregisternummer van het gezinshoofd. Je krijgt dus 1 login per woning/gezin. Wachtwoord vergeten of kwijt? Klik op ‘wachtwoord vergeten’ op het loginscherm of bel naar 0800 98 003 om het wachtwoord opnieuw aan te vragen.

Van januari tot 30 juni 2019 (opstartfase): 0800 11 398
Vanaf 1 juli 2019: 0800 98 003

Op de sorteersticker staat een QR-code gedrukt. Deze kan je met behulp van een QR-scanapp scannen en word je rechtstreeks naar onze diftarwebsite geleid: www.miwa.be/mijngrijzecontainer.

Mijn gegevens

Per adres wordt één persoon beschouwd als gezinshoofd en fungeert als referentiepersoon voor het aanslagbiljet en de verdere communicatie binnen het diftarproject.

Als het gezinshoofd wijzigt op een adres, dan dient de referentiepersoon op dat adres gewijzigd worden zodat het huishoudelijk afval kan blijven ingezameld worden en de kosten hieraan gekoppeld aangeslagen kunnen worden.

Gezinshoofd/referentiepersoon wijzigen dient te verlopen via de gemeente of stad. Bij wijziging van referentiepersoon dient de huidige referentiepersoon aanwezig te zijn of vervangen te worden door een schriftelijk bewijs mét kopie van de identiteitskaart. 

Een container met chip is altijd gebonden aan het adres, niet aan de bewoner. Wanneer je het adres verlaat, moet de container uitgekuist worden en blijven staan voor de nieuwe bewoner. Nadat je domicilie werd opgezegd, zal de container automatisch worden gedeactiveerd. Na inschrijving op je nieuwe adres (binnen de MIWA-regio) wordt de container op je nieuwe adres meteen geactiveerd en is die klaar voor gebruik. 

Normaal staat op elk adres een grijze huisvuilcontainer van MIWA. Het kan zijn dat je er eentje vindt, maar dat deze niet werd meegenomen door de inzamelaar. Dat betekent waarschijnlijk dat je domicilie nog niet in orde is. 3 dagen na inschrijving bij de gemeente/stad, wordt je container automastisch geactiveerd en kan hij geledigd worden. Staat er nog geen grijze huisvuilcontainer, dan kan je 3 werkdagen na inschrijving aanvragen via:

miwa.be/mijngrijzecontainer of via het gratis nummer 0800 98 003

Voor het welslagen van de huisvuilinzameling beschikt MIWA over de persoonsbestanden zoals aangeleverd onder GDPR-goedgekeurde regelgeving van de gemeente of stad. Wij hebben hiermee toegang tot de domicilieadressen, gezinssamenstelling, gezinshoofden (referentiepersonen). Deze gegevens maken het mogelijk om containers voor huisvuil toe te wijzen, te ledigen en de hieraan gelinkte kosten via een aanslagbiljet aan te rekenen. De verkregen gegevens worden enkel binnen het diftarproject door de diftarcoördinator en de dienst boekhouding geconsulteerd. Zodra een bewoner buiten het MIWA-werkingsgebied verhuisd, dan worden diens gegevens niet langer bewaard op voorwaarde dat er geen openstaande betalingen meer zijn.

De container (m.u.v. de aangekochte container(s)) behoort toe aan het adres en blijft bij verhuis ook staan in de woning. Als je een container met slot hebt en je verhuist binnen de MIWA-regio (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Waasmunster), dan 'verhuist' je slot gewoon met je mee.

Wat moet je doen?

 • Stuur de sleutels van het 'oude' adres op naar:
  MIWA t.a.v. het diftarteam, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas OF kleef ze binnenin de container voor ophaling.
 • Laat de container (ongesloten!) achter op het oude adres.
 • Vraag op je nieuw adres een container aan wanneer er hier nog geen staat. Of gebruik de container die op dat adres aanwezig is. 
 • Laat ons weten op het gratis nummer 0800 98 003 dat je eerder een slot hebt aangekocht, wij zorgen ervoor dat je op het nieuwe adres ook een slot op je container krijgt. 

Sociale toelage gemeente/stad

Sociale tegemoetkomingen zijn beslissingen van de gemeente of stad.

In Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Waasmunster worden er om sociale of medische redenen sociale tegemoetkomingen verleend. In de praktijk betekent dit dat de burger die recht heeft op een tegemoetkoming omwille van een medische reden na afgifte van het bewijs van de mutualiteit bij de gemeente of stad een gratis rol huisvuilzakken kreeg. Ook binnen het diftarsysteem (en voor de ondergrondse afvalcontainers) blijft deze tegemoetkoming gelden en zal de sociale correctie worden toegepast op het halfjaarlijks aanslagbiljet.

In Stekene wordt de sociale tegemoetkoming verrekend via de gemeentelijke sociale premies.

Meer info hierover vraag je best na bij je gemeente of stad. 

Mijn grijze container

Miwafriend


Heb je een vraag over de grijze bak?

Ga naar veel gestelde vragen of bel ons: 0800 98 003

Lees verder