Tarieven diftar

Tarief per kilogram gewogen gewicht

De kostprijs voor de inzameling en verwerking van restafval bedraagt momenteel 0,21 euro per kg. De invoering van diftar houdt een extra beloning in voor inwoners die goed sorteren en afval vermijden, want voor de eerste 100 kg aangeboden restafval (per jaar en per gezinslid) wordt een lager (basis-)tarief aangerekend.

-       Voor de eerste 100 kg (per jaar en per gezinslid)          0,18 euro per kilogram.

-       Voor elke bijkomende kilogram                                    0,25 euro per kilogram.

Voor het bepalen van de belasting geldt de gezinssituatie op twee referentiedata, namelijk op 1 januari en op 1 juli van het aanslagjaar. De eerste container is sowieso gratis. Geen enkele gemeente binnen MIWA heft milieubelasting, dus dit is altijd gratis.

Deze tarieven zijn van toepassing op gedomicilieerde inwoners waarvan de gezinssamenstelling en het rijksregisternummer van de referentiepersoon van het gezin gekend zijn bij MIWA.

Scholen volgen een alternatief diftarparcours. Meer info hierover binnenkort via miwa.be. 

Aanbiedkost

Telkens wanneer je de grijze huisvuilcontainer aanbiedt ter lediging, betaal je een forfaitaire aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container.

   40 liter       0,15 euro   
   120 liter         0.30 euro     
   240 liter    0,60 euro

 

Hoeveel ga ik betalen per jaar voor mijn restafval met een diftarcontainer?
> We maken de oefening < 

  1 persoon    2 personen    4 personen    
sorteert NIET       € 38 € 74 € 150
sorteert 25% beter    € 27 € 52 € 105
sorteert 40% beter     € 21 € 40 € 80


Deze simulatie houdt rekening met de kilogramkost én de aanbiedkost en is berekend op het huidige restafvalgemiddelde van 161 kg per inwoner per jaar. De realiteit kan uiteraard hiervan afwijken.
 

 

Ondergrondse containers (voor restafval):

Zij die wonen op een site die gebruikmaakt van ondergrondse afvalsystemen voor huisvuil, krijgen geen diftarcontainer toegewezen. Het tarief voor het huisvuil wordt wel in overeenstemming gebracht met het diftarproject. Per inworp (30l) betaal je voor restafval vanaf 1 juli 2019 via de ondergrondse afvalcontainers: € 0,875

Slot (optioneel):

Wie dat wenst, kan een slot laten installeren op de container. Hiervoor betaal je 25 euro.

Sleutel slot (na verlies):

Bij het slot worden twee sleuteltjes geleverd. Ben je deze kwijt, dien je ons dat te melden. Wij bezorgen je nieuwe sleutels.

Bijkomende container (optioneel):

Inwoners kunnen opteren voor een tweede container, die dan als eigendomscontainer wordt beschouwd en dus aangekocht moet worden.
Tarieven zijn afhankelijk per formaat.

 
   40 liter       25 euro     
   120 liter          30 euro     

 

Omruiling container:


Wie een ander containerformaat wenst, kan een wissel aanvragen (zie rubriek "mijn grijze container" of via het gratis infonummer)

Binnen het jaar na activatie van de container, betaal je voor een eerste wissel niets. Dat is gratis.

Binnen het jaar na activatie van de container, betaal je per bijkomende wissel 25 euro.

Na een jaar na activatie van de container, betaal je per wissel 25 euro.


Herstelling container:


Herstellingen aan de container (deksel, wieltjes, assen, …) zijn gratis.
Tenzij blijkt dat de schade moedwillig werd aangebracht, dan wordt een schadedossier aangemaakt en zullen kosten in rekening kunnen gebracht worden.


Luierzakken:


De zakken zijn verkrijgbaar bij het gemeente- of stadhuis. De prijzen kunnen daar opgevraagd worden.
Volle zakken kunnen ook na 1 juli 2019 gratis naar het recyclagepark gebracht worden. 

 

Mijn grijze container

Miwafriend


Heb je een vraag over de grijze bak?

Ga naar veel gestelde vragen of bel ons: 0800 98 003

Lees verder