Verlenging grijze container bij overlijden

Bij een overlijden van de referentiepersoon* wordt de grijze container voor huisvuil na 1 maand gedeactiveerd en wordt deze container niet langer geledigd.

Wil je het gebruik van de grijze container verlengen? Vul dan onderstaand formulier in.

De verlenging gebeurt automatisch voor een periode van 3 maanden. Na die tijd wordt de container geblokkeerd en is het niet langer mogelijk om huisvuil aan te bieden op dit adres.

Bij nieuwe bewoning wordt de aangevraagde activatie automatisch stopgezet en wordt enkel het afval dat door jou werd aangeboden, aangerekend op het aanslagbiljet.   

* In het geval wanneer er geen ander gezinslid gedomicilieerd op dit adres de nieuwe referentiepersoon wordt. Het oudste inwonende gezinslid wordt in dat geval de nieuwe referentiepersoon en de container kan gewoon verder gebruikt worden.