Verlenging grijze container bij overlijden

Onze deelneming met je verlies.

Bij een overlijden van de referentiepersoon* op een adres wordt de grijze container voor huisvuil na enkele dagen geblokkeerd en wordt deze niet langer geledigd. Indien de grijze huisvuilcontainer toch langer gebruikt moet worden, kan je die hier verlengen. De verlenging gebeurt automatisch voor een periode van 3 maanden. Na die tijd wordt de container geblokkeerd en is het niet langer mogelijk om huisvuil aan te bieden op dit adres. Bij nieuwe bewoning wordt de aangevraagde activatie automatisch stopgezet en wordt enkel het afval dat door jou werd aangeboden, aangerekend op het aanslagbiljet.  

Wat het ander afval betreft:

  • PMD: plaats de blauwe zak met correcte inhoud buiten op de correcte inzameldag van het adres.
  • Papier & karton: plaats het P&K in een gesloten doos buiten op de correcte inzameldag van het adres.
  • GFT: is er een groente-, fruit- en tuinafval container aanwezig op het adres, hang dan het juiste prijslabel aan het handvat van de container en bied de container op de correcte inzameldag aan.
  • Glas: breng het glasafval (flessen & bokalen) naar een glasbol in de buurt

 

* In het geval wanneer er geen ander gezinslid gedomicilieerd op dit adres de nieuwe referentiepersoon wordt. Het oudste inwonende gezinslid wordt in dat geval de nieuwe referentiepersoon en de container kan gewoon verder gebruikt worden.