Raamovereenkomst

Voor vzw's, verenigingen, godsdienstige & levensbeschouwelijke centra, groepsopvang, handelaars, ondernemers, zelfstandigen, kmo's

Als afvalintercommunale staan wij enkel in voor de inzameling van huishoudelijk afval en daarbij gelijkgesteld (qua aard, samenstelling en volume) bedrijfsafval. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA en worden bijgevolg niet opgenomen in het diftartraject.

Als voortbrenger van "bedrijfsafval" krijg je dus geen grijze container van MIWA, maar dien je je te begeven naar de private inzamelmarkt. Omdat die weg niet voor iedereen zo gekend is, zijn wijzelf de markt opgegaan en hebben wij een raamovereenkomst afgesloten met de private inzamelaar die meest gunstige voorwaarden kon voorleggen: Lammertyn.net. 

Jouw opties voor restafval vanaf 1 juli 2019:

Bijkomend enkel voor bedrijven en verenigingen & vzw's mét lokaal: 

Toch instappen in diftar: heb je per ophaling (tweewekelijks of wekelijks in de zomer) maximaal 180 liter aan restafval en ben je ermee akkoord dat het halfjaarlijks aanslagbiljet gericht wordt aan een natuurlijke persoon (op domicilieadres)? Dan kan je alsnog je eigen diftarcontainer aanvragen via 0800 11 398. In dat geval wordt het aanslagbiljet gericht naar de natuurlijke persoon, maar wordt in het overzicht van het verbruik op het biljet de naam van het bedrijf /vereniging/vzw vermeld.