Aanvraagformulier bedrijven

Je kan als bedrijf binnen de MIWA-regio gebruik maken van een grijze container voor je restafval: een bedrijfscontainer. Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA en worden dus niet opgehaald.

Voorwaarden

  1. Als bedrijf bied je max. een 240 liter container aan per ophaling zoals aangeduid op de afvalkalender. 
  2. Het aanslagbiljet voor het aangeboden restafval van deze bedrijfscontainer wordt halfjaarlijks opgestuurd naar het domicilieadres van de natuurlijke persoon op wiens naam de container staat (bedrijfsleider/verantwoordelijke).
  3. Het aanslagbiljet staat op naam van een natuurlijk persoon, maar in het overzicht van het verbruik op het biljet wordt de naam van het bedrijf vermeld. Indien deze natuurlijke persoon al een container voor privégebruik heeft, dan krijgt deze persoon 2 aparte aanslagbiljetten toegestuurd: eentje voor de privécontainer, eentje voor de bedrijfscontainer.
  4. Wanneer blijkt dat de hoeveelheid aangeboden afval niet overeenkomt met het aan huishoudelijk gelijkgesteld volume (max. 240 liter), dan behoudt MIWA zich het recht om de container in retour te nemen en de samenwerking te stoppen. 

Opgelet: wanneer de gegevens van de natuurlijke persoon of het bedrijf (naam, adres, ...) wijzigen, moet je MIWA hierover schriftelijk informeren via diftar@miwa.be. Deze aanpassing kan belangrijk zijn voor je aanslagbiljet.

Gaf je de wijziging niet door, dan sta je in voor alle kosten van het aangeboden afval.


Tarieven
 

  • Aankoop extra container 40 liter: 35 euro
  • Aankoop extra container 120 liter: 45 euro
  • Slot (optioneel): 35 euro

Deze kosten worden aangerekend op het eerstvolgende aanslagbiljet.

 

Door het aanvragen van een bedrijfscontainer, verklaar je je akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.

 

DOE HIER JE AANVRAAG >>

Mijn grijze container

Miwafriend


Heb je een vraag over de grijze bak?

Ga naar veel gestelde vragen of bel ons: 0800 98 003

Lees verder