Aanvraagformulier verenigingen & vzw's

Je kan als vereniging of vzw (mét lokaal) binnen de MIWA-regio gebruik maken van een grijze diftarcontainer voor je restafval: een verenigingscontainer.

Voorwaarden

  1. Als vereniging/vzw bied je max. een 240 liter container aan per ophaling zoals aangeduid op de afvalkalender. 
  2. Het aanslagbiljet voor het aangeboden restafval van deze verenigingscontainer wordt halfjaarlijks opgestuurd naar het domicilieadres van de natuurlijke persoon op wiens naam de container staat (voorzitter/verantwoordelijke).
  3. Het aanslagbiljet staat op naam van een natuurlijk persoon, maar in het overzicht van het verbruik op het biljet wordt de naam van het bedrijf vermeld. Indien deze natuurlijke persoon al een container voor privégebruik heeft, dan krijgt deze persoon 2 aparte aanslagbiljetten toegestuurd: eentje voor de privécontainer, eentje voor de bedrijfscontainer.
  4. Wanneer blijkt dat de hoeveelheid aangeboden afval niet overeenkomt met het aan huishoudelijk gelijkgesteld volume (max. 240 liter), dan behoudt MIWA zich het recht om de container in retour te nemen en de samenwerking te stoppen. 

Opgelet: wanneer de gegevens van de natuurlijke persoon of de vereniging/vzw (naam, adres, ...) wijzigen, moet je MIWA hierover schriftelijk informeren via diftar@miwa.be. Deze aanpassing kan belangrijk zijn voor je aanslagbiljet.

Gaf je de wijziging niet door, dan sta je in voor alle kosten van het aangeboden afval.

Tarieven

Aankoop extra container 40 liter: 35 euro

Aankoop extra container 120 liter: 45 euro

Slot (optioneel): 35 euro

Deze kosten worden aangerekend op het eerstvolgende aanslagbiljet.


Door het aanvragen van een verenigingscontainer, verklaar je je akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.