Aandachtspunten huisvuilinzameling

Aandachtspunten huisvuilinzameling met de grijze container:

  • Bied huishoudelijk restafval aan in een reglementaire grijze diftarcontainer (40l, 120l of 240l). Een reglementaire container herken je aan het logo van MIWA op de voorkant van de container.
  • Plaats de container voor je woning aan de straatkant met het handvat naar de straat gericht (aan de rooilijn) en zonder daarbij weggebruikers te hinderen.
  • Sluit het deksel van de container bij de aanbieding. (heb je een slot, dan mag dit gesloten aangeboden worden)
  • Voorzie de container van een geldige adressticker. Plakt er geen sticker (meer) of is die niet langer leesbaar, vraag er een aan via info@miwa.be. 
  • Zet je grijze container tijdig buiten: na 18.00 uur de avond voor de ophaaldag of voor 6.00 uur de ochtend van de inzameling. 
  • Zet je grijze container buiten op de data zoals aangegeven op de afvalkalender. De inzamelaars zullen deze op dezelfde plaats terugzetten.
  • Bied je container niet te zwaar (max. 22,5 kg) aan. Wanneer de mechanische hefarm de container niet kan tillen, kan hij niet geledigd worden. 

Wanneer een aanbieding niet gebeurt volgens de aandachtsregels die werden vastgelegd door afvalintercommunale MIWA, kan de ophaler de lediging weigeren. De reden van weigering zal kenbaar gemaakt worden via een communicatie aan de container. In dat geval vragen wij de container opnieuw binnen te nemen en de container bij de volgende ophaling correct aan te bieden. Er wordt bij de weigering geen aanbiedkost aangerekend op het aanslagbiljet. 

Hoeveel afval mag ik aanbieden in mijn grijze huisvuilcontainer?

In een grijze huisvuilcontainer kan je enkel kwijt wat erin past (met gesloten deksel). Alles wat er niet in past, mag niet worden aangeboden in de container. Het maximaal aangeboden volume dat per ophaling mag worden aangeboden per adres is 180 liter of omgerekend 22,5 kilogram. MIWA werkt met containers met de volumes van 40l, 120l en 240l. Dat laatste formaat is het maximum formaat dat aangeboden kan en mag worden (ook bij verspreiding over verschillende containers). 

Deze volumes werden vastgelegd voor de MIWA-regio door de Vlaamse overheid in het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval.


Je vindt de ophaaldagen van jouw straat terug in de afvalkalender (let wel dat je de juiste kalender hebt: zie gemeente aan de voorzijde en indien van toepassing de stratenlijst op pagina 3), op miwa.be of via de Recycle-app (iOs en Android).