ondergrondse afvalcontainers

Ondergrondse afvalcontainers zijn een steeds vaker voorkomend afvalbeheersysteem in de Wase straten. En die tendens is niet geheel toevallig. Mensen worden zich steeds meer bewust van afval en hun persoonlijk verbruik en ook sorteren wint steeds meer aan belang. De meest voorkomende combinatie is restafval, PMD en papier & karton. Net zoals bij de reguliere afvalinzameling aan huis zijn enkel rest en PMD hierbij betalend. Glasbollen vind je verspreid over het hele werkingsgebied. GFT inzamelen via dit systeem is helaas (nog) niet mogelijk. Het sap (percolaat) dat vrijkomt tijdens de gisting van het groente-, fruit- en tuinafval kan de container namelijk beschadigen, maar ook de kwaliteit van het eindproduct compost kan niet gegarandeerd worden in zulke grote volumes.

Deze ondergrondse containers ofte afvalstraten vinden we steeds vaker terug bij nieuwe woonsites. 

Hun populariteit danken ze voornamelijk hieraan:

 • Mooi & compact design
  Bovengronds zien we enkel het 'topje van de ijsberg', namelijk het doorgeefluik (ook wel trommel genoemd) en het badgesysteem. Via deze weg gooit de gebruiker het afval weg en wordt de zogenaamde dumping geregistreerd. Onder de grond zit een verzamelcontainer van 5000 m³. Eens vol, wordt de ondergrondse container bovengronds geledigd. Tijdens deze lediging verschijnt een tijdelijke vloer om de veiligheid te garanderen.

  Wist je trouwens dat dit design minder sluikstort aantrekt? 

 • Geen stockage
  Bewoners (vaak in appartementen) die gebruik dienen te maken van ondergrondse containers, kunnen het afval wegbrengen wanneer ze dat wensen. Ze hoeven het afval dus niet te stockeren tot wanneer de ophaalwagen passeert. 

 • Toegankelijkheid
  We zien vaak dat straten smaller worden, te smal soms voor de brede ophaalwagen. Een ondergronds verzamelsysteem hoeft niet vaak geledigd te worden dankzij het grote verzamelvolume wat de passage heel wat terugdringt. 

Woon je in een site die gebruikmaakt van een ondergrondse afvalsysteem? 

Vraag hier je badge aan om toegang te krijgen tot de containers.
Log je hier in om je verbruik op te volgen en het saldo van je persoonlijke badge op te laden.