Tarieven voor particulieren

Als particulier kan je de meeste afvalfracties gratis kwijt in het recyclagepark. Voor enkele fracties wordt een tarief aangerekend. In de recyclageparken van Nieuwkerken-Waas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster is een diftar-regeling van toepassing. Dit betekent dat je betaalt volgens het gewicht van het afval dat je aanvoert. In afwachting van de noodzakelijke herinrichtingswerken is in het recyclagepark van Sint-Niklaas nog de oude tariefregeling van toepassing. Het tarief dat je hier betaalt wordt bepaald door het aangeleverde volume.

De tarieflijst voor KMO's en zelfstandigen vind je hier.

 

Recyclageparken Nieuwkerken-Waas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster

Deze diftar-recyclageparken hebben een betalende zone. Voor je deze zone oprijdt, wordt je wagen gewogen. Nadat je de afvalstoffen hebt verwijderd, wordt je wagen opnieuw gewogen om op die manier te bepalen hoeveel afval je hebt achtergelaten (in kg). De weegbruggen van MIWA zijn 30-tons weegbruggen, die afgeijkt worden op een nauwkeurigheid van 10 kg. De weegbruggen worden door een externe firma periodiek gekeurd volgens Europese norm. Let er dus op dat wanneer je langskomt met een betalende afvalsoort, je minstens 10 kilogram aanlevert. Je betaalt namelijk minstens voor dit startgewicht. 

 

Tarieven particulieren 
NIEUW vanaf 1/1/2020
Groenafval (snoeihout + tuinafval) 

0,03 euro/kg
Bouw- en sloopafval 0,13 euro/kg
Steenpuin 0,01 euro/kg
NIEUW vanaf 1/1/2020
Grof huisvuil

0,18 euro/kg
NIEUW vanaf 1/1/2020
Houtafval

0,05 euro/kg
Asbesthoudend afval

0,14 euro/kg*

* Ieder gezin mag jaarlijks 200 kg asbesthoudend afval gratis aanbrengen.

Hoe kan je betalen?

Je dient meteen af te rekenen. Dit gebeurt aan de betaalautomaat bij de uitgaande weegbrug. Je kan enkel betalen met de bankkaart of met muntstukken. Heb je geen gepast geld bij, dan zal je geen wisselgeld ontvangen van de automaat, maar wordt het verschuldigde bedrag bij een volgende betalende bezoek in mindering gebracht.

 

Recyclagepark Sint-Niklaas (Vlyminckshoek 12)

Het tarief wordt bepaald op basis van het volume dat je aanlevert. Er wordt daarbij vooral gekeken naar het laadvolume van het voertuig waarmee je de afvalstoffen aanbrengt. Indien je meer dan 250 kg afval aanbrengt, dan geldt voor deze betalende afvalfracties een tarief per kg.

Tarieven particulieren

  Groenafval Steenpuin Bouw- en sloopafval
Voetganger / fiets / bromfiets 0,50 euro 0,50 euro 2,50 euro
Personenwagen 1 euro 1 euro 5 euro
Personenwagen met ongeremde aanhangwagen 2 euro 2 euro 10 euro
Personenwagen met geremde aanhangwagen 4 euro 4 euro 20 euro
Bestelwagen 4 euro 4 euro 20 euro
       
Tarief per gewicht indien meer dan 250 kg

0,05 euro/kg

0,01 euro/kg

0,13 euro/kg

Houtafval: 5 euro/m³ NIEUW

Grofvuil: 30 euro/m³

De grofvuiltarieven worden bijgesteld naargelang je meer of minder dan 1 m³ aanvoert. De parkwachters hanteren volgende prijslijst.

Asbesthoudend afval: 0,14 euro/kg

Ieder gezin kan jaarlijks 200 kg asbesthoudend afval gratis kwijt op het containerpark.

Hoe kan je betalen?

Je dient meteen af te rekenen. Dit kan met bancontact, met munten en biljetten. Je ontvangt steeds een kasticket.

Miwafriend Dringende vraag?
Bel naar 03 776 72 50
Of gebruik het contactformulier

Vandaag donderdag 4 juni zijn de recyclageparken open van 13u tot 18u

Alle openingsuren