Tarieven voor particulieren

Als particulier kan je de meeste afvalfracties gratis kwijt in het recyclagepark. Voor enkele fracties wordt een tarief aangerekend. In alle recyclageparken is een diftar-regeling van toepassing. Dit betekent dat je betaalt volgens het gewicht van het afval dat je aanvoert.

De tarieflijst voor KMO's en zelfstandigen vind je hier.

 

Recyclageparken Sint-Niklaas, Nieuwkerken-Waas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster

Deze diftar-recyclageparken hebben een betalende zone. Voor je deze zone oprijdt, wordt je wagen gewogen. Nadat je de afvalstoffen hebt verwijderd, wordt je wagen opnieuw gewogen om op die manier te bepalen hoeveel afval je hebt achtergelaten (in kg). De weegbruggen van MIWA zijn 30-tons weegbruggen, die afgeijkt worden op een nauwkeurigheid van 5 kg. De weegbruggen worden door een externe firma periodiek gekeurd volgens Europese norm. Let er dus op dat wanneer je langskomt met een betalende afvalsoort, je minstens 5 kilogram aanlevert. Je betaalt namelijk minstens voor dit startgewicht. 

 

Tarieven particulieren 
Groenafval (snoeihout + tuinafval) 
0,04 euro/kg
Bouw- en sloopafval 0,14 euro/kg
Steenpuin 0,02 euro/kg
Grof huisvuil
0,28 euro/kg
Houtafval
0,05 euro/kg
Asbesthoudend afval

0,14 euro/kg*

* Ieder gezin mag jaarlijks 200 kg asbesthoudend afval gratis aanbrengen.

 

Hoe kan je betalen?

Je dient meteen af te rekenen. Dit gebeurt aan de betaalautomaat bij de uitgaande weegbrug. Voorlopig kan je enkel met de bankkaart betalen.