Afvalfracties in het recyclagepark

In het recyclagepark kan je heel wat afvalfracties kwijt. Afval wordt er gesorteerd ingezameld en vertrekt van hieruit naar de recyclagebedrijven. Voor een geslaagd recyclageproces is het belangrijk om de sorteerregels goed na te leven. Volgende afvalfracties kan je naar het recyclagepark brengen:

 • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
 • Asbestcementhoudend afval €
 • Autobanden (maximaal 4)
 • Bouw- en sloopafval €
 • Glas (hol glas en vlak glas)
 • Grof huisvuil €
 • Harde plastic
 • Houtafval
 • KGA
 • Kledij
 • Luiers (in witte luierzak, te koop in het gemeente/stadhuis)
 • Oude metalen
 • Papier en karton
 • Piepschuim
 • Plastic flessendoppen
 • Plastic folie
 • PMD (in reglementaire blauwe zak!)
 • Steenpuin € 
 • Tuinafval € 

Alleen van toepassing het recyclagepark van Sint-Niklaas (Vlyminckshoek):

 • Landbouwfolie
 • Herbruikbare goederen (bruikbaar)

Miwafriend Dringende vraag?
Bel naar 03 776 72 50
Of gebruik het contactformulier

Vandaag dinsdag 10 december zijn de recyclageparken open van 13u tot 18u

Alle openingsuren