Afvalfracties in het recyclagepark

In het recyclagepark kan je heel wat afvalfracties kwijt. Afval wordt er gesorteerd ingezameld en vertrekt van hieruit naar de recyclagebedrijven. Voor een geslaagd recyclageproces is het belangrijk om de sorteerregels goed na te leven. Volgende afvalfracties kan je naar het recyclagepark brengen:

 • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
 • Asbestcementhoudend afval €
 • Autobanden (maximaal 4)
 • Bouw- en sloopafval €
 • Glas (hol glas en vlak glas)
 • Grof huisvuil €
 • Harde plastic
 • Houtafval €
 • KGA
 • Kledij & ander textiel
 • Luiers (in witte luierzak, te koop in het gemeente/stadhuis)
 • Matrassen
 • Oude metalen
 • Papier en karton
 • Piepschuim
 • Plastic flessendoppen
 • Plastic folie
 • PMD (in reglementaire blauwe zak!)
 • Steenpuin € 
 • Groenafval € 

Alleen van toepassing het recyclagepark van Sint-Niklaas (Vlyminckshoek):

 • niet (volledig) opgebrand vuurwerk voor particulier gebruik
 • herbruikbare goederen (bruikbaar)

Vandaag zaterdag 25 september zijn de recyclageparken open van 9u tot 16u30

Alle openingsuren