Afvalfracties in het recyclagepark

In het recyclagepark kan je heel wat afvalfracties kwijt. Afval wordt er gesorteerd ingezameld en vertrekt van hieruit naar de recyclagebedrijven. Voor een geslaagd recyclageproces is het belangrijk om de sorteerregels goed na te leven. Volgende afvalfracties kan je naar het recyclagepark brengen:

 • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
 • Asbestcementhoudend afval €
 • Autobanden (maximaal 4)
 • Bouw- en sloopafval €
 • Glas (hol glas en vlak glas)
 • Grof huisvuil €
 • Harde plastic
 • Houtafval €
 • KGA
 • Kledij & ander textiel
 • Luiers (in witte luierzak, te koop in het gemeente/stadhuis)
 • Matrassen
 • Oude metalen
 • Papier en karton
 • Piepschuim
 • Plastic flessendoppen
 • Plastic folie
 • PMD (in reglementaire blauwe zak!)
 • Steenpuin € 
 • Groenafval € 

Alleen van toepassing het recyclagepark van Sint-Niklaas (Vlyminckshoek):

 • Landbouwfolie
 • Herbruikbare goederen (bruikbaar) - opgelet: niet tijdens de werkzaamheden! (afronding werken voorzien in het vroege voorjaar van 2020)

Vandaag zondag 11 april zijn de recyclageparken gesloten

Alle openingsuren