Aanvraagformulier eigendomscontainer

Wil je een tweede container? Dan kan je een extra container aankopen: een eigendomscontainer.

Tip: heb je een grijze container van 40 of 120 liter? Dan kan je wisselen naar een grotere container (120 of 240 liter). Informeer via 0800 98 003.

Voorwaarden

  1. Het totale volume van je verschillende containers samen, mag max. 240 liter zijn. Als je al een grijze container van 240 liter hebt, kan je geen eigendomscontainer kopen.
  2. De container wordt door jou aangekocht en is dus jouw eigendom. Deze kan niet omgeruild worden.
  3. De extra container wordt aangerekend op het eerstvolgende aanslagbiljet. Door de aanvraag in te dienen, ga je hiermee akkoord.
  4. Eigendomscontainers worden niet gewisseld, opgehaald of terugbetaald aan de aanvrager.
  5. Verhuis je? Neem de eigendomscontainer mee naar het nieuwe domicilieadres. Je herkent deze container aan de adressticker met de vermelding ‘EIG’.  
  6. Bij verhuis wordt de eigendomscontainer automatisch geblokkeerd (om misbruik te voorkomen). Contacteer onze groene lijn 0800 98 003 om de container te deblokkeren.
  7. Bij verhuis buiten de MIWA-regio neem je ook contact op met onze groene lijn 0800 98 003. 
  1. Bij gebrek aan melding van wijziging van gegevens door de gebruiker is noch MIWA, noch de gemeente aansprakelijk voor schade geleden door de gebruiker of derden. 
  2. Indien een eigendomscontainer door de eigenaar wordt achtergelaten bij verhuis, wordt deze door MIWA opgehaald.

a. De container wordt niet terugbetaald of opnieuw geleverd op een ander adres.

b. De eigendomscontainer wordt aangerekend op het eerstvolgende aanslagbiljet, ook indien je op dat moment niet meer in het bezit bent van de container.

Tarieven

Aankoop extra container 40 liter: 35 euro

Aankoop extra container 120 liter: 45 euro

Slot (optioneel): 35 euro

Deze kosten worden aangerekend op het eerstvolgende aanslagbiljet.

 

Door het aanvragen van een eigendomscontainer, verklaar je je akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.


DOE HIER JE AANVRAAG >>