Asbesthoudend afval

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Asbesthoudend materiaal is gevaarlijk als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. Dan komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden. Dit kan aanleiding geven tot asbestziekten.

Er is een algemeen verbod op het produceren, het (her)gebruiken en het op de markt brengen van alle toepassingen van asbest. Het algemene verbod geldt niet voor toepassingen die al geïnstalleerd of in gebruik waren.

In het verleden is asbest in Vlaanderen veel toegepast. Het is terug te vinden in woningen in onder andere cementgolfplaten, dakleien, gevelleien, bloembakken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

Soorten asbest

Hechtgebonden asbest

De asbestvezels zijn stevig verankerd in het dragermateriaal. Bijvoorbeeld asbestcement in golfplaten, leien en buizen.
De verankering neemt af naarmate het materiaal meer verweert of veroudert.

Ongebonden asbest

Het gaat om producten waarin het asbest min of meer los zit. Bijvoorbeeld in asbestkoord. De vezels zijn minimaal verankerd in het dragermateriaal zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als het materiaal verweert of bewerkt wordt.

 

Op onze recyclageparken aanvaarden we hechtgebonden asbest. Kom hier te weten hoe je dit verpakt moet aanleveren.

Lees hier meer over onze ophaling aan huis van asbest golfplaten en gevelleien.

Klik hier voor meer info over de subsidie voor verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbedekking.