Voor minder afval

MIWA is de afvalintercommunale voor de regio Midden-Waasland (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster), samen meer dan 153.000 inwoners. MIWA staat in voor de afvalinzameling aan huis, de uitbating van de recyclageparken en de sensibilisering rond afval.

Meer over MIWA

Laatste nieuws

Jij bent een lichtend voorbeeld

Merci! Jullie hebben allemaal samen duizenden kapotte lampen binnengebracht. Wat gebeurt er met je kapotte lampen? Ze worden gerecycleerd tot nieuwe lampen, ovens, glaswol en … zelfs zitbanken! Ongelooflijk, toch? 

Lees verder

Sorteerregels textiel uitgebreid!

Tot nu was de textielinzameling vaak beperkt tot herbruikbare kledij en schoenen. Toch is ook versleten textiel waardevol voor recyclage. In overleg met de sector werd daarom de sorteerboodschap voor textielafval aangepast. Volgens de nieuwe sorteerregels worden naast herbruikbare kleding en schoenen nu ook versleten kleding, schoenen, handdoeken, lakens en andere stoffen selectief ingezameld. 

Lees verder

MIWA test sociaal buurtnetwerk Hoplr uit

Hoplr is het sociale netwerk voor je buurt en sinds deze maand doet ook MIWA mee in Sint-Niklaas. Gedurende 3 maanden testen we uit of we via dit lokaal netwerk gerichter info kunnen verspreiden en kunnen inspelen op bredere transparantie. Dus, aan alle Hoplr's uit Sint-Niklaas: volg ook zo de laatste afvalnieuwtjes op. 

Lees verder

Vers van de pers: afvalmagazine oktober

Yes, nieuwe lectuur in de bus. Deze week krijg je het nieuwe afvalmagazine in je brievenbus. Lees hierin de laatste afvalnieuwtjes: afvalkalender 2019 in een nieuw jasje, uitgebreide sorteerregels GFT, werken in het recyclagepark de Vlyminckshoek (Sint-Niklaas), diftar (de grijze huisvuilcontainer) en een gesprek met de directeur van MIWA. Dat en veel meer in 12 interessante pagina's vervat. Veel leesplezier! 

Lees verder

Wees een goede buur en let op het uur

Houd altijd rekening met de buren die dichtbij een glasbol wonen en gooi je glasafval alleen weg tussen 8.00 en 20.00 uur. Bedankt!

Lees verder

Activiteiten

Week van de afvalophaler & recyclageparkwachter

Van 19 tot 23 november is het opnieuw Week van de afvalophaler & recyclageparkwachter. Tijdens deze campagneweek willen we in samenwerking met Interafval, OVAM en Fost Plus opnieuw aandacht vestigen op onze collega's die dagelijks in de weer zijn om het afvalbeheer in goede banen te leiden en zo de straten en de huizen proper te houden. Dit jaar ligt de focus op 'Respect zit 'm in de kleine dingen'. Ook jij kan de mannen een hart onder de riem steken door een simpele bedanking én door je afval correct aan te bieden natuurlijk. Haal je stickers in het gemeentehuis, in je recyclagepark of op de hoofdzetel van MIWA (Vlyminckshoek 12, Sint-Niklaas) en plak ze volgende week op je afvalzak of -bak. Bedankt alvast!  

Lees verder

Miwafriend Grofvuil liggen? Bel gratis 0800 98 003 of doe je aanvraag via de website. Maak je afspraak online

Miwafriend Snoeihout liggen?
Bel gratis 0800 98 003
of doe je aanvraag via de website.